Co to jest prospekt informacyjny?.

Powrót
13.05.2013 | Artykuły
Share Button
Co to jest prospekt informacyjny?
Prospekt informacyjny jest nowym instrumentem ochrony praw konsumentów (nabywców) wprowadzonym w przepisach ustawy deweloperskiej. Deweloper, który chce zawierać umowy z nabywcami przed wybudowaniem inwestycji, musi przedstawić im podstawowe informacje o sobie, inwestycji oraz lokalu albo domu będącym przedmiotem oferty właśnie w postaci prospektu informacyjnego. Jaka jest jego rola w transakcji sprzedaż nieruchomości?
 

Prospekt informacyjny to tabelka z rubryczkami, które zawierają informacje mające pomóc potencjalnemu klientowi w zadecydowaniu czy zawrzeć umowę z deweloperem. O trafną decyzję tym trudniej, że mieszkanie czy dom jeszcze przecież nie istnieje. Trwa dopiero budowa albo dopiero się zaczyna. Prospekt prezentuje podstawowe informacje "w pigułce", w sposób przystępny dla przeciętnej osoby. Zawarte w nim informacje mają ustawowo określony zakres, tzn. każdy prospekt musi opisywać te same aspekty dotyczące dewelopera, nieruchomości i realizowanego przez niego przedsięwzięcia. W ten sposób deweloperzy nie mogą pominąć pewnych, być może niewygodnych dla nich kwestii, ani nadmiernie podkreślać innych.

Zobacz: wzór prospektu informacyjnego

Prospekt dzieli się na część ogólną i indywidualną. Część ogólna powinna być taka sama dla całego przedsięwzięcia. Prezentuje dane dotyczące dewelopera i jego dotychczasowych inwestycji, informacje dotyczące nieruchomości, na której prowadzona będzie budowa i informacje o budynku. W części indywidualnej znajdują się informacje o konkretnym lokalu albo domu, którym jest zainteresowany dany nabywca. Prospekt w części indywidualnej może się różnić w zależności od lokalu/domu albo nabywcy, któremu jest prezentowany. Inne będą parametry i cechy poszczególnych mieszkań w ramach jednego przedsięwzięcia, podobnie jak mogą się pomiędzy sobą różnić ich ceny. Do prospektu deweloper załącza rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego oraz wzór umowy deweloperskiej.

Prospekt zatem prezentuje nabywcy ofertę dewelopera, choć nie ma tak naprawdę mocy wiążącej. Nie zobowiązuje ani dewelopera ani nabywcy do zawarcia umowy deweloperskiej na przedstawionych w nim warunkach.

Informacje zawarte w prospekcie stają się później podstawą umowy deweloperskiej, o ile nabywca zdecyduje się na jej zawarcie. Tutaj doręczony wcześniej prospekt informacyjny i treść umowy deweloperskiej powinny być ze sobą zgodne, a jeżeli są jakieś rozbieżności - powinny zostać w treści umowy wyraźnie podkreślone tak, aby zwrócić uwagę nabywcy. Następnie prospekt informacyjny stanowi załącznik do umowy deweloperskiej.

Deweloper ma obowiązek sporządzić prospekt informacyjny przed przystąpieniem do oferowania nabywcom mieszkań czy domów w ramach danej inwestycji (przed tzw. rozpoczęciem sprzedaży). Informacje zawarte w prospekcie muszą być pełne oraz prawdziwe pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 33 ustawy deweloperskiej). Podając w prospekcie nieprawdziwe informacje deweloper ryzykuje również, że nabywca będzie mógł odstąpić od zawartej na tej podstawie umowy (ale, uwaga, jedynie w terminie 30 dni od zawarcia umowy deweloperskiej - art. 29 ustawy deweloperskiej) albo zażądać odszkodowania za wprowadzenie w błąd, jeżeli w wskutek tego doznał uszczerbku majątkowego. Prawdziwość informacji zawartych w prospekcie ocenia się na dzień zawarcia umowy deweloperskiej z danym nabywcą.

W przypadku, gdy potencjalny klient jest zainteresowany danym lokalem albo domem, na jego żądanie deweloper ma obowiązek przekazać mu kopię prospektu informacyjnego (zobacz również tutaj). Prospekt doręczany jest w wersji elektronicznej albo na papierze (więcej w tym artykule).

Zobacz: wzór prospektu informacyjnego
Napisz
Karol Krzywdzinski
Karol Krzywdzinski
13:46 11 Aug 17
Polecam korzystanie z usług dr. Glinieckiego. Udzielona opinia była kompletna i udzielona na deklarowany wcześniej czas (5 dni). Pan Gliniecki nie poprzestał na wskazaniu obszarów do dopracowania z deweloperem, ale zasugerował rozwiązania i był do dyspozycji przez cały czas prowadzenia negocjacji, odpowiadając w krótkim czasie na zadawane pytania. Przekazywał linki do stron w których można było otrzymać dodatkowe informacje.
Dariusz Zielonka
Dariusz Zielonka
20:44 23 Jul 17
Z całego serca polecam p. Bartłomieja. Korzystałem z jego usług podczas analizy umowy deweloperskiej - dokonał sprawnej i szybkiej weryfikacji umowy, wypunktował aspekty które były dla mnie (kupującego) niekorzystne i aktywnie uczestniczył w procesie negocjacji z deweloperem. Dzięki pomocy pana Bartłomieja czułem się bezpiecznie podpisując ten ważny dokument.
Radosław Polański
Radosław Polański
10:45 16 Aug 17
Pan Bartłomiej Gliniecki zwrócił moją uwagę na potencjalne ryzyko podpisania umowy deweloperskiej oraz zaproponował konkretne rozwiązanie. Terminowo dostarczył analizę i odpowiedział na wszystkie pytania. Jestem bardzo zadowolony i polecam usługi.
Michał J. Wojtas
Michał J. Wojtas
12:05 11 Jul 17
Z usług Kancelarii dr Glinieckiego korzystam już po raz trzeci przy okazji inwestycji mieszkaniowej. Za każdym razem doceniam bardzo merytoryczne podejście do analizy umowy deweloperskiej oraz duże zaangażowanie p. Bartłomieja w proces negocjacji korzystnych dla nas zapisów umowy. Polecam współpracę każdemu, kto mając naprzeciwko doświadczonego dewelopera chciałby uzyskać pełen komfort z podpisywanymi dokumentami.
Kamila Gemel
Kamila Gemel
20:10 24 Jul 17
Serdecznie polecam usługi p. dr Bartłomieja Glinieckiego. Bardzo sprawny i bezproblemowy kontakt, jasna i przejrzysta analiza a także gotowość do odpowiedzi na wszelkie pytania :)
Zobacz wszystkie opinie

Kancelaria Prawna dr Bartłomiej Gliniecki

tel. 780 140 555

b.gliniecki@umowadeweloperska.pl

ul. 3 Maja 73, 81-850 Sopot (spotkanie po wcześniejszym uzgodnieniu)

NIP: 586-209-87-32            numer rachunku: 57 1090 1102 0000 0001 0574 6828 (BZ WBK S.A.)