O autorze.

dr Bartłomiej Gliniecki

Prawnik z ponad 10-letnim praktycznym doświadczeniem, wyobraźnią – potrzebną do właściwej oceny postanowień umownych, oraz znajomością mechanizmów ekonomicznych rządzących transakcjami na rynku nieruchomości. To co wyróżnia mnie spośród innych prawników to znajomość aktualnej sytuacji i trendów na rynku nieruchomości oraz rządzących nim zależności gospodarczych, a także umiejętność przewidywania potencjalnych skutków wynikających z zawieranej umowy.

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (link do strony Uniwersytetu Gdańskiego). Od wielu lat zajmuje się umowami deweloperskimi w praktyce, w teorii, od niemal każdej strony. Autor lub współautor kilkunastu publikacji prawniczych poświęconych umowie deweloperskiej, w tym dwóch - cenionych przez praktyków i często cytowanych - komentarzy do przepisów ustawy deweloperskiej oraz trzech publikacji książkowych. Większość z nich ma charakter naukowy, część została napisana bardziej publicystycznym językiem.

Jako wykładowca prezentuję zagadnienia problemowe umów w działalności deweloperskiej podczas zajęć na studiach podyplomowych i szkoleniach biznesowych oraz dla notariuszy. Doradzam w kwestiach związanych z prawem nieruchomości zarówno nabywcom, jak i deweloperom.

Jestem autorem pierwszej w Polsce rozprawy doktorskiej w sposób kompleksowy analizującej i porządkującej zagadnienia prawne dotyczące umów deweloperskich w prawie polskim („Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej” obroniona w 2011 r. na Uniwersytecie Gdańskim – link do bazy Nauka Polska).

W latach 2011-2014 r. kierowałem projektem badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pod tytułem Ochrona interesów nabywców w umowach deweloperskich przed pokrzywdzeniem wskutek niewykonania umowy przez dewelopera.

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź w Google zapytanie „Gliniecki umowa deweloperska” – kliknij!

Publikacje dotyczące umowy deweloperskiej:

Komentarze do przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (ustawy deweloperskiej):

 • Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (w:) K. Osajda (red.), Komentarze Prawa Prywatnego. Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Tom VIB. Komentarz, Warszawa 2018, wyd. C.H. Beck, ISBN 978-83-255-9126-7

Tom VI B. Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Komentarz

 • Ustawa deweloperska. Komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Warszawa 2012, wyd. LexisNexis, ISBN 978-83-7806-494-7

Książki:

 • Umowa rezerwacyjna w świetle przepisów tzw. ustawy deweloperskiej (w:) M. Królikowska-Olczak, A. Bieranowski, J. J. Zięty (red.), Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego, C. H. Beck 2014, ss. 366
 • Ustawa deweloperska. Komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, LexisNexis 2012, ss. 235
 • Umowa deweloperska. Konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron, Wolters Kluwer Polska 2012, ss. 496

Książka Umowa deweloperska. Konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron została uznana za najlepszą monografię w kategorii „Prawo gospodarcze” w konkursie „Złote Skrzydła” organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna. Konkurs wyłonił najlepszych młodych autorów monografii prawniczych opublikowanych w latach 2011-2012. Kapituła konkursu złożona z wybitnych profesorów prawa i przedstawicieli zawodów prawniczychdokonała wyboru czterech najlepszych prac spośród kilkudziesięciu zgłoszonych przez wydawnictwa prawnicze. W kategorii „Prawo gospodarcze” członkami kapituły dokonującej wyboru najlepszej monografii byli: prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner (sędzia Sądu Najwyższego, Uniwersytet Łódzki), prof. UKSW dr hab. Tomasz Siemiątkowski (adwokat, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego), prof. UW dr hab. Michał Romanowski (radca prawny, Uniwersytet Warszawski) oraz radca prawny Krzysztof Wojciechowski.

Fragment uzasadnienia kapituły („Dziennik Gazeta Prawna”, 20 marca 2013 r., nr 56 (3446), s. D5):

Autor wykazał się znakomitym warsztatem zarówno pod względem badawczym, jak i językowym. Stawia jasne tezy i solidnie je argumentuje. Książka prezentuje wysoki poziom prawniczy w sensie teoretycznym i ma duże znaczenie praktyczne, a to stanowiło najbardziej oczekiwaną przez kapitułę kombinację. Ta kompleksowa monografia, wydana dosłownie chwilę po wejściu w życie ustawy deweloperskiej, jest mocnym otwarciem pogłębionej dyskusji na temat nowych regulacji.
(prof. Tomasz Siemiątkowski)

Bartłomiej Gliniecki, Umowa deweloperska. Konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron, Wolters Kluwer Polska 2012, ss. 496

Artykuły:

 • Ustawowe postaci mieszkaniowego rachunku powierniczego – rzeczywista czy pozorna wielowariantowość środków ochrony zapewnianej nabywcom zawierającym umowy deweloperskie? (w:) J. Stelina, A. Szmyt (red.), Gdańskie Studia Prawnicze, Gdańsk 2017, tom XXXVIII
 • Wybrane aspekty prowadzenia działalności deweloperskiej przez spółki celowe, „Rejent” 2017, nr 6
 • Założenia do nowelizacji przepisów tzw. ustawy deweloperskiej na tle oczekiwań praktyki obrotu, „Rejent” 2015, nr 10
 • Zastrzeganie kar umownych w umowie deweloperskiej  możliwości i ograniczenia, „Rejent” 2013, nr 12
 • Ustawowe elementy treści umowy deweloperskiej – czy rzeczywiście obligatoryjne?, „Rejent” 2013, nr 5
 • Ustawy deweloperskiej problemy wieku dziecięcego, „Dziennik Gazeta Prawna”, dodatek „Prawnik”, 24 kwietnia 2013 r., nr 80 (3470), s. D6
 • Umowa deweloperska na tle problematyki normowania typowych umów nienazwanych (w:) T. Mróz, M. Stec (red.), Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, Wolters Kluwer Polska 2012, ss. 780
 • Zamach na swobodę umów czy lepsze zabezpieczenie interesów klientów?, „Edukacja Prawnicza” 2012, nr 4
 • Glosa do postanowienia TK z 2 VIII 2010, S 3/10, „Państwo i Prawo” 2012, nr 3
 • Charakterystyczne elementy treści umowy deweloperskiej, „Rejent” 2011, nr 7-8
 • Umowa deweloperska zawarta w formie pisemnej, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2010 r., III CZP 104/10, „Monitor Prawniczy” 2011, nr 17
 • Glosa do wyroku SA w Białymstoku z dnia 22 kwietnia 2010 r., I ACa 140/10, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2011, nr 2
 • Deweloperzy: pogodzić wodę z ogniem, „Rzeczpospolita”, dodatek „Prawo co dnia”, 27 kwietnia 2011 r., nr 97 (8913), s. C8
 • O przedmiocie umowy deweloperskiej, (w:) W. J. Katner, U. Promińska (red.), Prawo handlowe w pięć lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2010, ss. 580
 • Ustawy o umowach deweloperskich na razie nie będzie, „Rzeczpospolita”, dodatek „Prawo co dnia”, 29 października 2009 r., nr 254 (8155), s. C7

Pełna lista moich publikacji dostępna jest na tej stronie.

 

Napisz
Karol Krzywdzinski
Karol Krzywdzinski
13:46 11 Aug 17
Polecam korzystanie z usług dr. Glinieckiego. Udzielona opinia była kompletna i udzielona na deklarowany wcześniej czas (5 dni). Pan Gliniecki nie poprzestał na wskazaniu obszarów do dopracowania z deweloperem, ale zasugerował rozwiązania i był do dyspozycji przez cały czas prowadzenia negocjacji, odpowiadając w krótkim czasie na zadawane pytania. Przekazywał linki do stron w których można było otrzymać dodatkowe informacje.
Dariusz Zielonka
Dariusz Zielonka
20:44 23 Jul 17
Z całego serca polecam p. Bartłomieja. Korzystałem z jego usług podczas analizy umowy deweloperskiej - dokonał sprawnej i szybkiej weryfikacji umowy, wypunktował aspekty które były dla mnie (kupującego) niekorzystne i aktywnie uczestniczył w procesie negocjacji z deweloperem. Dzięki pomocy pana Bartłomieja czułem się bezpiecznie podpisując ten ważny dokument.
Radosław Polański
Radosław Polański
10:45 16 Aug 17
Pan Bartłomiej Gliniecki zwrócił moją uwagę na potencjalne ryzyko podpisania umowy deweloperskiej oraz zaproponował konkretne rozwiązanie. Terminowo dostarczył analizę i odpowiedział na wszystkie pytania. Jestem bardzo zadowolony i polecam usługi.
Michał J. Wojtas
Michał J. Wojtas
12:05 11 Jul 17
Z usług Kancelarii dr Glinieckiego korzystam już po raz trzeci przy okazji inwestycji mieszkaniowej. Za każdym razem doceniam bardzo merytoryczne podejście do analizy umowy deweloperskiej oraz duże zaangażowanie p. Bartłomieja w proces negocjacji korzystnych dla nas zapisów umowy. Polecam współpracę każdemu, kto mając naprzeciwko doświadczonego dewelopera chciałby uzyskać pełen komfort z podpisywanymi dokumentami.
Kamila Gemel
Kamila Gemel
20:10 24 Jul 17
Serdecznie polecam usługi p. dr Bartłomieja Glinieckiego. Bardzo sprawny i bezproblemowy kontakt, jasna i przejrzysta analiza a także gotowość do odpowiedzi na wszelkie pytania :)
Zobacz wszystkie opinie

Kancelaria Prawna dr Bartłomiej Gliniecki

tel. 780 140 555

b.gliniecki@umowadeweloperska.pl

ul. 3 Maja 73, 81-850 Sopot (spotkanie po wcześniejszym uzgodnieniu)

NIP: 586-209-87-32            numer rachunku: 57 1090 1102 0000 0001 0574 6828 (BZ WBK S.A.)