Afery z reprywatyzacją w Warszawie uderzają w nabywców.

Powrót
08.10.2018 | Artykuły
Share Button
Afery z reprywatyzacją w Warszawie uderzają w nabywców
Afery reprywatyzacyjne w Warszawie to nie tylko sprawy dotyczące kamienic. Wiele z działek, które przed laty zostały zwrócone nieuprawnionym osobom rzekomo reprezentujących spadkobierców byłych właścicieli, zostało przeznaczonych do nowej zabudowy. Odkupili je następnie deweloperzy, którzy zaplanowali na nich realizację budynków wielolokalowych. Problemy z reprywatyzacją, które sięgają tzw. dekretu Bieruta oraz nieuregulowaniu kwestii majątkowych w ostatnich 30 latach, odbijają się czkawką osobom, które wpłaciły deweloperom pieniądze za mieszkania.
 
Aktualizacja: Komisja Weryfikacyjna złożyła wniosek o wykreślenie ostrzeżenia z księgi wieczystej, co odblokowało możliwość przeniesienia przez dewelopera na nabywców prawa własności lokali. Link do informacji prasowej.
 
Grójecka 216 i Komisja Weryfikacyjna ds. Reprywatyzacji

Do napisania tego artykułu skłoniła mnie historia jednego z moich klientów, któremu sprawdzałem umowę deweloperską. Po ponad roku od jej podpisania Komisja Weryfikacyjna ds. Reprywatyzacji wszczęła postępowanie dotyczące działki, na której deweloper właśnie kończył budowę drugiego etapu przedsięwzięcia. Chodzi o działkę w Warszawie przy ul. Grójeckiej 216, na której inwestycję prowadzi spółka CGL VII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa należąca do międzynarodowej firmy deweloperskiej Grupo Lar.

W maju 2018 r. Komisja Reprywatyzacyjna pod przewodnictwem wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego ogłosiła o wszczęciu postępowania sprawdzającego dotyczącego reprywatyzacji tej działki. Powodem takiej decyzji był fakt, że działka została przed kilkoma laty zwrócona - w dużym uproszczeniu mówiąc "dawnym właścicielom". Cudzysłów jest tu nieprzypadkowy, bowiem wszystko wskazuje na to, że beneficjantami zwrotu mogły być nieuprawnione. Ich nazwiska występują w wielu dotychczasowych procesach reprywatyzacyjnych, w których dochodziło do przejmowania nieruchomości z naruszeniem prawa (np. na podstawie sfałszowanych dokumentów). Te okoliczności zatem przemawiały za tym, by przyjrzeć się także przebiegowi reprywatyzacji działki przy ulicy Grójeckiej 216.

Konsekwencją majowej decyzji Komisji Reprywatyzacyjnej o rozpoczęciu postępowania sprawdzającego było wpisanie do księgi wieczystej nieruchomości ostrzeżenia - o wszczęciu właśnie postępowania dotyczącego podejrzenia niezgodnej z prawem reprywatyzacji. Wpis ostrzeżenia stanowi jednocześnie przeszkodę do zbycia nieruchomości. Nowy właściciel musi bowiem liczyć się z tym, że nieruchomość mogłaby zostać zwrócona m.st. Warszawie albo Skarbowi Państwa, gdyby Komisja Reprywatyzacyjna podjęła taką decyzję.

 
Nabywcy "żyją jak na wulkanie"

Wracając do inwestycji przy ul. Grójeckiej 216 należy wspomnieć, że została ona podzielona na dwa etapy. Pierwszy zakończył się w 2017 r., a deweloper na początku 2018 r. przeniósł na nabywców własność lokali mieszkalnych. Drugi etap, w którym mieszkanie kupił mój klient, został ukończony w połowie 2018 r. We wrześniu deweloper był gotów do przekazania mieszkań nabywcom i wzywał ich na odbiory.

Wobec jednak toczącego się postępowania oraz widniejącego w księdze wieczystej ostrzeżenia zawarcie umowy przenoszącej własność w tej chwili nie jest możliwe. Sytuacja taka jest szczególnie niepokojąca dla nabywców, którzy na zakup mieszkań zaciągnęli kredyty. Banki mogą wypowiedzieć umowy kredytowe, jeśli do końca stycznia 2019 r. deweloper nie przeniesie na nich własności lokali. Niektórzy z nich podpisali się pod listem do Komisji Reprywatyzacyjnej prosząc o jak najszybsze zakończenie postępowania, co umożliwi im uzyskania tytułów prawnych do mieszkań, za które zapłacili.

Obecnie Komisja jest na pierwszym z trzech możliwych etapów, czyli prowadzi postępowanie sprawdzające. Komisja musiała je wszcząć niezależnie od tego co się stanie dalej. Działka została zreprywatyzowana, a ponadto przewijają się tam nazwiska handlarzy roszczeń reprywatyzacyjnych. Zatem obecnie Komisja sprawdza czy mogło dojść do jakichś nieprawidłowości, a także analizuje jakie byłyby skutki ewentualnej decyzji w tej sprawie. Sprawa obecnie dotyczy ponad setki ludzi, którzy zapłacili za mieszkania. Problem z każdym tygodniem przedłużania tego stanu będzie narastał, więc presja na wyjaśnienie sprawy jest duża.

 
Czy deweloper straci działkę a nabywcy pieniądze?

Zasadnicze pytanie jakie zadają sobie osoby, które podpisały umowy deweloperskie albo nawet są już właścicielami mieszkań w tej inwestycji brzmi: czy realne jest by Komisja orzekła o zwrocie działki na rzecz m.st. Warszawy albo Skarbu Państwa? W sprawie wszystko wskazuje na to, że zaszły tzw. nieodwracalne skutki prawne – działkę od handlarzy roszczeń nabył deweloper, potem klienci, którzy kupili mieszkania wybudowane w pierwszym etapie. Nie jest w tej chwili pewne czy przy reprywatyzacji doszło do złamania prawa, fałszerstw itd. Nawet jeśli tak było, to drugą kwestią pozostaje wiedza o takim przebiegu reprywatyzacji dewelopera i osób, które kupiły mieszkania .

Nawet jeśli Komisja wdroży postępowanie rozpoznawcze, przedłuży to czas niepewności nabywców o kolejne miesiące. Jednakże dużo wskazuje na to, że nie dojdzie do zasądzenia zwrotu nieruchomości na rzecz miasta lub Skarbu Państwa. Komisja Reprywatyzacyjna bowiem może stwierdzić nieprawidłowości przy reprywatyzacji, ale bez zmiany właściciela nieruchomości – jeśli doszło do nieodwracalnych skutków prawnych. Za takie na pewno uznać można zakup mieszkań przez nabywców w pierwszym etapie oraz najprawdopodobniej zakup gruntu przez dewelopera 3 lata temu. Wystąpienie nieodwracalnych skutków prawnych, a więc w uproszczeniu - nabycie nieruchomości od przestępców przez osoby nieświadome tego, że działka została zreprywatyzowana z naruszeniem prawa - stanowi bowiem okoliczność wyłączającą możliwość orzeczenia przez Komisję Reprywatyzacyjną o anulowaniu skutków decyzji reprywatyzacyjnej.

 

Informacja prasowa: https://www.rp.pl/Z-zycia-samorzadow/308279934-Reprywatyzacja-w-Warszawie-za-mafie-placa-kupujacy-nieruchomosci.html

Napisz
Przemysław Łobodziński
Przemysław Łobodziński
18:21 02 Aug 18
Pan Bartłomiej rozjaśnił mi wszystkie niejasności w umowie deweloperskiej i zwrócił uwagę na zapisy o których w ogóle nie pomyślałem, że mogłyby być dla mnie niekorzystne. Polecam.
Marcin Miśków
Marcin Miśków
14:41 29 Jul 18
Bardzo sprawny kontakt, kilkakrotna pomoc telefoniczna celem wyjaśnienia wątpliwości, terminowość wykonania usługi, bardzo duża wiedza.
Michal Lipowski
Michal Lipowski
09:06 04 Jul 18
Polecam usługi Pana Bartłomieja, wszsytko dokładnie i na spokojnie wytłuamczył na spotkaniu, oraz doradzał także mailowo. Odpowiadał zawsze bardzo szybko i rzetelnie
Sławomir Kołodziej
Sławomir Kołodziej
19:21 04 Jun 18
Gorąco polecam! Dzięki fachowej i wnikliwej analizie oraz prostemu objaśnieniu elementów umowy udało nam się uniknąć wielu niekorzystnych wpisów w umowie oraz mieliśmy większą świadomość tego co podpisujemy.
Małgorzata Swat
Małgorzata Swat
18:22 09 May 18
Polecam usługi Pana dr Glinieckiego. Terminowo wykonał szczegółową analizę umowy deweloperskiej. Wskazał konkretne postanowienia, które są niebezpieczne lub niekorzystne. Wszystko opisane językiem zrozumiałym, jasne i czytelne. W analizie zawarte są również gotowe propozycje zmian niekorzystnych zapisów w umowie deweloperskiej oraz zalecenia dla nabywcy. Dodatkowo Pan dr Gliniecki chętnie i w krótkim czasie wyczerpująco odpowiedział na dodatkowe pytania, które pojawiły się po rozmowie z deweloperem.
Jacek Zbudniewek
Jacek Zbudniewek
13:14 29 Apr 18
Raport z analizy umowy deweloperskiej był nader rzeczowy i zawierał bardzo przystępny opis newralgicznych punktów z propozycjami zmian. Uzyskałem także bardzo szybko cenne wyjaśnienia i wskazówki w odpowiedzi na dodatkowe pytania przesłane mailowo. Polecam!
Maciej Józefczyk
Maciej Józefczyk
17:18 15 Mar 18
Polecam usługi Pana dr Glinieckiego. Terminowo wykonał szczegółową analizę umowy deweloperskiej. Rozwiał moje wątpliwości dotyczące niektórych zapisów. Wskazał pocencjalnie niebezpieczne punkty, czy też punkty niezgodne z prawem. Był pomocny w czasie negocjacji umowy (kontakt e-mail, czas odpowiedzi do 24h). Dał nam pewną dawkę spokoju, że podpisana umowa nie będzie umową nie chroniącą naszych praw. Szczerze polecam usługi Pana Bartłomieja wszystkim osobom nabywającym nieruchomości.
Radosław Polański
Radosław Polański
10:45 16 Aug 17
Pan Bartłomiej Gliniecki zwrócił moją uwagę na potencjalne ryzyko podpisania umowy deweloperskiej oraz zaproponował konkretne rozwiązanie. Terminowo dostarczył analizę i odpowiedział na wszystkie pytania. Jestem bardzo zadowolony i polecam usługi.
Karol Krzywdzinski
Karol Krzywdzinski
13:46 11 Aug 17
Polecam korzystanie z usług dr. Glinieckiego. Udzielona opinia była kompletna i udzielona na deklarowany wcześniej czas (5 dni). Pan Gliniecki nie poprzestał na wskazaniu obszarów do dopracowania z deweloperem, ale zasugerował rozwiązania i był do dyspozycji przez cały czas prowadzenia negocjacji, odpowiadając w krótkim czasie na zadawane pytania. Przekazywał linki do stron w których można było otrzymać dodatkowe informacje.
Kamila Gemel
Kamila Gemel
20:10 24 Jul 17
Serdecznie polecam usługi p. dr Bartłomieja Glinieckiego. Bardzo sprawny i bezproblemowy kontakt, jasna i przejrzysta analiza a także gotowość do odpowiedzi na wszelkie pytania :)
Dariusz Zielonka
Dariusz Zielonka
20:44 23 Jul 17
Z całego serca polecam p. Bartłomieja. Korzystałem z jego usług podczas analizy umowy deweloperskiej - dokonał sprawnej i szybkiej weryfikacji umowy, wypunktował aspekty które były dla mnie (kupującego) niekorzystne i aktywnie uczestniczył w procesie negocjacji z deweloperem. Dzięki pomocy pana Bartłomieja czułem się bezpiecznie podpisując ten ważny dokument.
Michał J. Wojtas
Michał J. Wojtas
12:05 11 Jul 17
Z usług Kancelarii dr Glinieckiego korzystam już po raz trzeci przy okazji inwestycji mieszkaniowej. Za każdym razem doceniam bardzo merytoryczne podejście do analizy umowy deweloperskiej oraz duże zaangażowanie p. Bartłomieja w proces negocjacji korzystnych dla nas zapisów umowy. Polecam współpracę każdemu, kto mając naprzeciwko doświadczonego dewelopera chciałby uzyskać pełen komfort z podpisywanymi dokumentami.
Zobacz wszystkie opinie

Kancelaria Prawna dr Bartłomiej Gliniecki

tel. 780 140 555       b.gliniecki@umowadeweloperska.pl

ul. 3 Maja 73, 81-850 Sopot (spotkanie po wcześniejszym uzgodnieniu)

NIP: 586-209-87-32              numer rachunku: 57 1090 1102 0000 0001 0574 6828   (Santander Bank Polska S.A.)