ikona kontaktu

Artykuły.

Kategorie aktualności

  Kiedy nabywca może odmówić dokonania odbioru nieruchomości?

  23.09.2014 | Artykuły

   Odbiór lokalu albo domu jednorodzinnego jest krokiem poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości na nabywcę, którego dokonanie jest możliwe po formalnym zakończeniu budowy. Niekiedy jednak nastawienie nabywcy jest tak złe, że odmawia on dokonania odbioru.

   Czy wpłacanie deweloperowi pieniędzy na mieszkaniowy rachunek powierniczy jest konieczne?

   22.07.2014 | Artykuły

    Począwszy od połowy 2012 r. systematycznie przy coraz większej liczbie inwestycji deweloperskich i w związanych z nimi umowach deweloperskich stosowany jest otwarty lub zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy. W ten sposób, a nie gotówką czy na zwykłe konto dewelopera nabywcy są zobowiązani uiszczać kolejne wpłaty części ceny za nieruchomość. Na ile jest to rozwiązanie konieczne, jakie wiążą się z nim koszty, a jakie posiada wady i zalety?

    Obraz rynku mieszkaniowego po wprowadzeniu tzw. ustawy deweloperskiej

    14.04.2014 | Artykuły

     Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił drugi już, w ostatnim czasie, raport, którego treść jest interesująca z perspektywy deweloperów, nabywców mieszkań lub domów i innych uczestników rynku mieszkaniowego. Oprócz analizy ekonomicznej, raport zawiera również prezentację cennych doświadczeń deweloperów i banków w odniesieniu do zmian wprowadzonych przepisami tzw. ustawy deweloperskiej.

     Klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich. Czym są i jak się ich wystrzegać?

     18.03.2014 | Artykuły

      W umowach podpisywanych między deweloperem a klientem (nabywcą lokalu, który jest osobą fizyczną) nie powinny występować klauzule niedozwolone (klauzule abuzywne). Chociaż nie są one wiążące dla stron, to nabywca mieszkania powinien wykazać się przezornością. Jeszcze przed podpisaniem umowy deweloperskiej warto upewnić się, że w jej treści nie występują klauzule niedozwolone.

      Debata na temat raportu UOKiK i praktyki stosowania ustawy deweloperskiej

      05.02.2014 | Artykuły

        5 lutego w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie odbyła się prezentacja raportu UOKiK na temat stosowania przepisów ustawy deweloperskiej przez deweloperów połączona z debatą, której uczestnikami byli przedstawiciele środowiska deweloperskiego, konsumentów, prawników oraz banków. Ciekawa dyskusja ujawniła praktyczne problemy z wdrażaniem przepisów chroniących nabywców w umowach zawieranych z deweloperami.

       Odstąpienie od umowy deweloperskiej przez nabywcę

       28.01.2014 | Artykuły

        Odstąpienie od umowy deweloperskiej to inaczej jej zerwanie przez jedną ze stron, powodujące nagłe ustanie wzajemnych obowiązków pomiędzy deweloperem i nabywcą jeszcze przed przeniesieniem własności nieruchomości. Przepisy ustawy deweloperskiej dają nabywcy w kilku przypadkach możliwość odstąpienia od umowy. Należy o nich pamiętać, bowiem postanowienia umowy deweloperskiej nie mogą tych przypadków zawężać, mogą jednak ich listę rozszerzać. Osoby zastanawiające się nad rozwiązaniem umowy deweloperskiej w związku z epidemią koronawirusa w Polsce powinny przeczytać ten artykuł: Koronawirus a umowa deweloperska - częste pytania i konkretne odpowiedzi Odstąpienie od umowy deweloperskiej przez nabywcę Nabywca może odstąpić od umowy deweloperskiej jedynie w przypadkach określonych w art. 29 ust. 1 ustawy deweloperskiej albo wskazanych dodatkowo w treści umowy deweloperskiej. Nie można zatem odstąpić w dowolnej chwili - z powodu np. zmiany planów nabywcy dotyczących nabycia nieruchomości albo jego kłopotów finansowych. Odstąpienie od umowy deweloperskiej musi zostać uzasadnione zaistnieniem wyraźnej przyczyny określonej w ustawie albo umowie, a tą jest - ogólnie rzecz ujmując - niewykonanie przez dewelopera ciążących na nim obowiązków. Jeżeli przyczyna taka zaistnieje, nabywca ma wybór - albo nic nie robić, a umowa wówczas będzie dalej obowiązywała, albo złożyć deweloperowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeżeli będzie ono skuteczne, co warunkowane jest m.in. przez wystąpienie odpowiedniej przyczyny, w efekcie umowa deweloperska przestaje obowiązywać dewelopera i nabywcę. Deweloper musi zwrócić nabywcy wpłacone pieniądze, a nabywca nie ma prawa oczekiwać przeniesienia na niego praw własności nieruchomości. Zgoda dewelopera na odstąpienie przez nabywcę od umowy nie jest wówczas konieczna.

        Gdy nabywca nie płaci, deweloper może odstąpić od umowy

        04.11.2013 | Artykuły

         Z perspektywy dewelopera dobry klient to taki, który płaci na czas poszczególne części (raty) ceny, zgodnie z harmonogramem określonym  w umowie deweloperskiej. Niewielkie opóźnienia w płatnościach na ogół nie będą powodowały poważnych konsekwencji. Gdy jednak kolejne ponaglenia nie pomagają, a szanse na dokonanie przez nabywcę wpłaty maleją, odstąpienie przez dewelopera od umowy deweloperskiej może być ostatnią deską ratunku. Jakie szanse na to dają przepisy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego? Przepisy tzw. ustawy deweloperskiej w art. 29 wskazują kilka przypadków uprawniających nabywcę i dewelopera do odstąpienia od zawartej już umowy deweloperskiej. Mówiąc bardzo w tym miejscu ogólnie, jest to możliwe albo wobec istotnych nieprawidłowości ze strony dewelopera przy formułowaniu treści albo udostępnianiu nabywcy prospektu informacyjnego, albo w razie rażąco niewłaściwego wykonywania swoich obowiązków przez strony umowy deweloperskiej. Odstąpienie od umowy - realizowane przez jedną z jej stron - stanowi zatem rodzaj sankcji za niewywiązywanie się z umowy przez kontrahenta. Odstąpienie nie może być jednak dokonane w dowolnej chwili, musi bowiem być uzasadnione przypadkiem określonym przez przepisy ustawy deweloperskiej (art. 29), Kodeksu cywilnego albo samej umowy deweloperskiej (tzw. umowne prawo odstąpienia). Jednocześnie - w przypadku uwarunkowanego okolicznościami odstąpienia przez uprawnioną do tego stronę - rozwiązanie w ten sposób umowy nie może zostać zablokowane przez drugą stronę umowy. W tym miejscu skupimy się na przypadku odstąpienia przez dewelopera od umowy deweloperskiej z uwagi na opóźnienie nabywcy w zapłacie części ceny za nieruchomość.

         Pozew zbiorowy przeciwko deweloperowi – część 1

         16.09.2013 | Artykuły

          Deweloper, chociaż jeden, w sporach z nabywcami lokali albo domów często stoi na silniejszej pozycji, skutecznie blokując albo zbywając żądania zawiedzionych klientów. Ci, jednocząc siły i wnosząc tzw. pozew zbiorowy, mogą stworzyć grupę, z której siłą deweloper będzie się musiał liczyć. Na czym polega ten tryb sporu z deweloperem?

          Wysyp inwestycji deweloperskich jakby wbrew koniunkturze

          21.08.2013 | Artykuły

           W 2013 r. wzrasta liczba rozpoczynanych przez deweloperów inwestycji, co skonfrontować należy z niekorzystną sytuacją gospodarczą w ogóle, w tym w szczególności sytuacją branży budowlanej, narażonej na wysokie ryzyko upadłości. Czy to zwiastuje poprawę nastrojów wśród deweloperów?

           Artykułów na stronę:

           Kancelaria Prawna dr hab. Bartłomiej Gliniecki

           ul. 3 Maja 73, 81-850 Sopot
           (spotkanie po wcześniejszym uzgodnieniu)

           NIP: 586-209-87-32
           numer rachunku: 57 1090 1102 0000 0001 0574 6828
           (Santander Bank Polska S.A.)

           Sprawdź opinie Klientów na Google
           profesjonalny odbiór domu profesjonalny odbiór domu profesjonalny odbiór domu profesjonalny odbiór domu profesjonalny odbiór domu

            Wyślij maila na adres b.gliniecki@umowadeweloperska.pl albo
            zostaw tutaj wiadomość. Odpowiem w ciągu kilku godzin

            *Pola obowiązkowe

            Agencja Digital Marketing EACTIVE