ikona kontaktu

Artykuły.

Kategorie aktualności

  Debata na temat raportu UOKiK i praktyki stosowania ustawy deweloperskiej

  05.02.2014 | Artykuły

    5 lutego w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie odbyła się prezentacja raportu UOKiK na temat stosowania przepisów ustawy deweloperskiej przez deweloperów połączona z debatą, której uczestnikami byli przedstawiciele środowiska deweloperskiego, konsumentów, prawników oraz banków. Ciekawa dyskusja ujawniła praktyczne problemy z wdrażaniem przepisów chroniących nabywców w umowach zawieranych z deweloperami.

   Odstąpienie od umowy deweloperskiej przez nabywcę

   28.01.2014 | Artykuły

    Odstąpienie od umowy deweloperskiej to inaczej jej zerwanie przez jedną ze stron, powodujące nagłe ustanie wzajemnych obowiązków pomiędzy deweloperem i nabywcą jeszcze przed przeniesieniem własności nieruchomości. Przepisy ustawy deweloperskiej dają nabywcy w kilku przypadkach możliwość odstąpienia od umowy. Należy o nich pamiętać, bowiem postanowienia umowy deweloperskiej nie mogą tych przypadków zawężać, mogą jednak ich listę rozszerzać. Osoby zastanawiające się nad rozwiązaniem umowy deweloperskiej w związku z epidemią koronawirusa w Polsce powinny przeczytać ten artykuł: Koronawirus a umowa deweloperska - częste pytania i konkretne odpowiedzi Odstąpienie od umowy deweloperskiej przez nabywcę Nabywca może odstąpić od umowy deweloperskiej jedynie w przypadkach określonych w art. 29 ust. 1 ustawy deweloperskiej albo wskazanych dodatkowo w treści umowy deweloperskiej. Nie można zatem odstąpić w dowolnej chwili - z powodu np. zmiany planów nabywcy dotyczących nabycia nieruchomości albo jego kłopotów finansowych. Odstąpienie od umowy deweloperskiej musi zostać uzasadnione zaistnieniem wyraźnej przyczyny określonej w ustawie albo umowie, a tą jest - ogólnie rzecz ujmując - niewykonanie przez dewelopera ciążących na nim obowiązków. Jeżeli przyczyna taka zaistnieje, nabywca ma wybór - albo nic nie robić, a umowa wówczas będzie dalej obowiązywała, albo złożyć deweloperowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeżeli będzie ono skuteczne, co warunkowane jest m.in. przez wystąpienie odpowiedniej przyczyny, w efekcie umowa deweloperska przestaje obowiązywać dewelopera i nabywcę. Deweloper musi zwrócić nabywcy wpłacone pieniądze, a nabywca nie ma prawa oczekiwać przeniesienia na niego praw własności nieruchomości. Zgoda dewelopera na odstąpienie przez nabywcę od umowy nie jest wówczas konieczna.

    Gdy nabywca nie płaci, deweloper może odstąpić od umowy

    04.11.2013 | Artykuły

     Z perspektywy dewelopera dobry klient to taki, który płaci na czas poszczególne części (raty) ceny, zgodnie z harmonogramem określonym  w umowie deweloperskiej. Niewielkie opóźnienia w płatnościach na ogół nie będą powodowały poważnych konsekwencji. Gdy jednak kolejne ponaglenia nie pomagają, a szanse na dokonanie przez nabywcę wpłaty maleją, odstąpienie przez dewelopera od umowy deweloperskiej może być ostatnią deską ratunku. Jakie szanse na to dają przepisy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego? Przepisy tzw. ustawy deweloperskiej w art. 29 wskazują kilka przypadków uprawniających nabywcę i dewelopera do odstąpienia od zawartej już umowy deweloperskiej. Mówiąc bardzo w tym miejscu ogólnie, jest to możliwe albo wobec istotnych nieprawidłowości ze strony dewelopera przy formułowaniu treści albo udostępnianiu nabywcy prospektu informacyjnego, albo w razie rażąco niewłaściwego wykonywania swoich obowiązków przez strony umowy deweloperskiej. Odstąpienie od umowy - realizowane przez jedną z jej stron - stanowi zatem rodzaj sankcji za niewywiązywanie się z umowy przez kontrahenta. Odstąpienie nie może być jednak dokonane w dowolnej chwili, musi bowiem być uzasadnione przypadkiem określonym przez przepisy ustawy deweloperskiej (art. 29), Kodeksu cywilnego albo samej umowy deweloperskiej (tzw. umowne prawo odstąpienia). Jednocześnie - w przypadku uwarunkowanego okolicznościami odstąpienia przez uprawnioną do tego stronę - rozwiązanie w ten sposób umowy nie może zostać zablokowane przez drugą stronę umowy. W tym miejscu skupimy się na przypadku odstąpienia przez dewelopera od umowy deweloperskiej z uwagi na opóźnienie nabywcy w zapłacie części ceny za nieruchomość.

     Pozew zbiorowy przeciwko deweloperowi – część 1

     16.09.2013 | Artykuły

      Deweloper, chociaż jeden, w sporach z nabywcami lokali albo domów często stoi na silniejszej pozycji, skutecznie blokując albo zbywając żądania zawiedzionych klientów. Ci, jednocząc siły i wnosząc tzw. pozew zbiorowy, mogą stworzyć grupę, z której siłą deweloper będzie się musiał liczyć. Na czym polega ten tryb sporu z deweloperem?

      Wysyp inwestycji deweloperskich jakby wbrew koniunkturze

      21.08.2013 | Artykuły

       W 2013 r. wzrasta liczba rozpoczynanych przez deweloperów inwestycji, co skonfrontować należy z niekorzystną sytuacją gospodarczą w ogóle, w tym w szczególności sytuacją branży budowlanej, narażonej na wysokie ryzyko upadłości. Czy to zwiastuje poprawę nastrojów wśród deweloperów?

       Koszt umowy deweloperskiej – ile kosztuje zawarcie umowy?

       24.06.2013 | Artykuły

        Samo zawarcie umowy deweloperskiej to już koszt i nie chodzi tutaj wcale o cenę, jaką nabywca powinien zapłacić deweloperowi. Umowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego, co wpływa na koszty jej zawarcia. Ile wynoszą koszty zawarcia umowy deweloperskiej i kto je ponosi?

        Co to jest prospekt informacyjny?

        13.05.2013 | Artykuły

         Prospekt informacyjny jest instrumentem ochrony praw konsumentów (nabywców). Obowiązek jego przygotowywania przez deweloperów wynika z przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. (tzw. ustawa deweloperska), która obowiązuje od 29 kwietnia 2012 r. Deweloper, który chce zawierać umowy z nabywcami przed wybudowaniem inwestycji, musi przedstawić im podstawowe informacje o sobie, inwestycji oraz lokalu albo domu będącym przedmiotem oferty właśnie w postaci prospektu informacyjnego.

         Nowelizacja ustawy deweloperskiej najwcześniej za rok?

         13.05.2013 | Artykuły

          Ciąg dalszy spekulacji dotyczących ewentualnej nowelizacji przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Przy okazji pierwszej rocznicy jej obowiązywania portal wyborcza.biz po raz kolejny przedstawił główne instrumenty ustawy oraz ograniczenia w praktyce jej stosowania.

          Czy banki mogą być deweloperami?

          07.05.2013 | Artykuły

           Na rynku deweloperskim oferty sprzedaży mieszkań przedstawiają również podmioty, których logo i oznaczenie nawiązuje do znanych na rynku banków. Podobieństwo to jest jak najbardziej zamierzone i ma dodatkowo zachęcić klientów poprzez przywołanie na ogół dobrze znanej mu marki. Czy banki zajmują się działalnością deweloperską? O co tutaj chodzi?

           Rozpoczęcie sprzedaży przed 29 kwietnia 2012 r. a ustawa deweloperska

           15.04.2013 | Artykuły

            Przepisy ustawy deweloperskiej dają (a raczej dawały) możliwość opóźnienia wdrożenia jednego z najbardziej kosztownych i uciążliwych dla deweloperów instrumentów tej ustawy, jakim jest konieczność przyjmowania wpłat nabywców poprzez mieszkaniowy rachunek powierniczy.  Warunkiem było jednak rozpoczęcie sprzedaży danej inwestycji deweloperskiej przed upływem granicznej daty wejścia w życie ustawy, tj. 29 kwietnia 2012 r. Wielu deweloperów skorzystało z tej możliwości zwłaszcza, że mieli na to co najmniej pół roku czasu od uchwalenia ustawy we wrześniu 2011 r. Co należy rozumieć przez "rozpoczęcie sprzedaży" i jakie inne konsekwencje wiąże z tym faktem ustawa deweloperska?

            Artykułów na stronę:

            Kancelaria Prawna dr hab. Bartłomiej Gliniecki

            ul. 3 Maja 73, 81-850 Sopot
            (spotkanie po wcześniejszym uzgodnieniu)

            NIP: 586-209-87-32
            numer rachunku: 57 1090 1102 0000 0001 0574 6828
            (Santander Bank Polska S.A.)

            Sprawdź opinie Klientów na Google
            profesjonalny odbiór domu profesjonalny odbiór domu profesjonalny odbiór domu profesjonalny odbiór domu profesjonalny odbiór domu

             Wyślij maila na adres b.gliniecki@umowadeweloperska.pl albo
             zostaw tutaj wiadomość. Odpowiem w ciągu kilku godzin

             *Pola obowiązkowe

             Agencja Digital Marketing EACTIVE