dr hab. Bartłomiej Gliniecki

Wyświetl mój profil

Prawnik z ponad 10-letnim praktycznym doświadczeniem, wyobraźnią – potrzebną do właściwej oceny umów, oraz znajomością mechanizmów ekonomicznych rządzących transakcjami na rynku nieruchomości. Podąża za aktualnymi trendami rynkowymi, przekładając tę wiedzę na umiejętność przewidywania potencjalnych skutków wynikających z zawieranej umowy.

Doktor habilitowany nauk prawnych zatrudniony na stanowisku profesora na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (link do strony Uniwersytetu Gdańskiego). Od wielu lat zajmuje się umowami deweloperskimi zarówno w praktyce, jak i od strony teoretycznej – prowadząc badania naukowe. Autor lub współautor kilkunastu publikacji prawniczych poświęconych umowie deweloperskiej, w tym dwóch – cenionych przez praktyków i często cytowanych – komentarzy do przepisów ustawy deweloperskiej oraz czterech publikacji książkowych. Większość z nich ma charakter naukowy, część została napisana bardziej publicystycznym językiem.

Jako wykładowca prezentuje zagadnienia problemowe umów w działalności deweloperskiej podczas szkoleń biznesowych i zawodowych m.in. dla notariuszy, radców prawnych, adwokatów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych. Doradza w kwestiach związanych z prawem nieruchomości zarówno nabywcom, jak i deweloperom. Występował także w roli biegłego sądowego ocieniając treści umów deweloperskich.

Autor pierwszej w Polsce rozprawy doktorskiej, która w sposób kompleksowy i uporządkowany przedstawiła zagadnienia prawne dotyczące umów deweloperskich w prawie polskim („Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej” obroniona w 2011 r. na Uniwersytecie Gdańskim.

W latach 2011-2014 r. kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pod tytułem Ochrona interesów nabywców w umowach deweloperskich przed pokrzywdzeniem wskutek niewykonania umowy przez dewelopera.

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź w Google zapytanie „Gliniecki umowa deweloperska” – kliknij!

Osobiste zaangażowanie

Przez cały czas masz bezpośredni kontakt z prawnikiem, który prowadzi Twoją sprawę i reaguje w ciągu kilku godzin.

Wieloletnie doświadczenie

Umowy dotyczące nieruchomości to moja codzienność; opiniowałem lub opracowałem treść ponad tysiąca umów deweloperskich, przedwstępnych sprzedaży, przyrzeczonych oraz umów najmu nieruchomości.

Na czas i na pewno

Świetnie zdaję sobie sprawę, że przy transakcjach na rynku nieruchomości ważną rolę odgrywa czas - prawnik musi być niezawodnym elementem całego procesu.

Poufnośći bezpieczeństwo

Udostępnionych mi informacji osobistych i finansowych użyję wyłącznie w celu wyboru rozwiązania najlepiej dopasowanego do Twojej sytuacji.

Przejrzysta komunikacja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel varius lorem. Etiam pretium eros sit amet magna tristique eleifend.

Publikacje.

Książki

 • Mieszkaniowy rachunek powierniczy. Analiza cywilnoprawna, Gdańsk 2018, ss. 310
Więcej na temat publikacji dotyczącej mieszkaniowego rachunku powierniczego możesz przeczytać tutaj.
 • Umowa deweloperska. Konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron, Wolters Kluwer Polska 2012, ss. 496
 • Umowa rezerwacyjna w świetle przepisów tzw. ustawy deweloperskiej (w:) M. Królikowska-Olczak, A. Bieranowski, J. J. Zięty (red.), Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego, C. H. Beck 2014, ss. 366

Komentarze do przepisów ustawy

o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (ustawy deweloperskiej):

 • Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (w:) K. Osajda (red.), Komentarze Prawa Prywatnego. Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Tom VIB. Komentarz, Warszawa 2018, wyd. C.H. Beck, ISBN 978-83-255-9126-7
 • Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (w:) K. Osajda (red.), Komentarze Prawa Prywatnego. Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Tom VIB. Komentarz, Warszawa 2018, wyd. C.H. Beck, ISBN 978-83-255-9126-7

Artykuły

 • Odstąpienie przez dewelopera od umowy deweloperskiej z powodu niezawarcia przez nabywcę umowy przenoszącej prawo własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (w:) A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys (red.), Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, Wrocław 2018
 • Ustawowe postaci mieszkaniowego rachunku powierniczego – rzeczywista czy pozorna wielowariantowość środków ochrony zapewnianej nabywcom zawierającym umowy deweloperskie? (w:) J. Stelina, A. Szmyt (red.), Gdańskie Studia Prawnicze, Gdańsk 2017, tom XXXVIII
 • Wybrane aspekty prowadzenia działalności deweloperskiej przez spółki celowe, „Rejent” 2017, nr 6
 • Założenia do nowelizacji przepisów tzw. ustawy deweloperskiej na tle oczekiwań praktyki obrotu, „Rejent” 2015, nr 10
 • Zastrzeganie kar umownych w umowie deweloperskiej – możliwości i ograniczenia, „Rejent” 2013, nr 12
 • Ustawowe elementy treści umowy deweloperskiej – czy rzeczywiście obligatoryjne?, „Rejent” 2013, nr 5
 • Ustawy deweloperskiej problemy wieku dziecięcego, „Dziennik Gazeta Prawna”, dodatek „Prawnik”, 24 kwietnia 2013 r., nr 80 (3470), s. D6
 • Umowa deweloperska na tle problematyki normowania typowych umów nienazwanych (w:) T. Mróz, M. Stec (red.), Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, Wolters Kluwer Polska 2012, ss. 780
 • Zamach na swobodę umów czy lepsze zabezpieczenie interesów klientów?, „Edukacja Prawnicza” 2012, nr 4
 • Glosa do postanowienia TK z 2 VIII 2010, S 3/10, „Państwo i Prawo” 2012, nr 3
 • Charakterystyczne elementy treści umowy deweloperskiej, „Rejent” 2011, nr 7-8
 • Umowa deweloperska zawarta w formie pisemnej, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2010 r., III CZP 104/10, „Monitor Prawniczy” 2011, nr 17
 • Glosa do wyroku SA w Białymstoku z dnia 22 kwietnia 2010 r., I ACa 140/10, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2011, nr 2
 • Deweloperzy: pogodzić wodę z ogniem, „Rzeczpospolita”, dodatek „Prawo co dnia”, 27 kwietnia 2011 r., nr 97 (8913), s. C8
 • O przedmiocie umowy deweloperskiej, (w:) W. J. Katner, U. Promińska (red.), Prawo handlowe w pięć lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2010, ss. 580
Pełne zaufanie.
Profesjonalna współpraca.
1800
przeanalizowanych umów deweloperskich i przedwstępnych
15 lat
doświadczenia w dbaniu o bezpieczeństwo prawne przy zakupie i sprzedaży nieruchomości
ponad 1.2 mld zł
wartość wszystkich transakcji dokonanych przez klientów
Masz pytania?
Proszę o kontakt.

Napisz do mnie
Odpowiem niezwłocznie.