Obsługa prawna firm deweloperskich.

Obsługa prawna deweloperów wymaga przede wszystkim indywidualnego podejścia do inwestycji. Przedsięwzięcia polegające na budowie domów jednorodzinnych wolnostojących, domów w zabudowie bliźniaczej, domów dwulokalowych czy budynków wielorodzinnych z halą garażową, terenem wspólnym i lokalami usługowymi posiadają nieco odmienną specyfikę. Każde tego typu przedsięwzięcie deweloperskie wymaga dopasowanych rozwiązań, aby zapewnić wdrożenie takich spośród nich, które będą w danej sytuacji optymalne.

Małe, rodzinne firmy deweloperskie, debiutujące w branży spółki celowe czy też większe, doświadczone podmioty w wieloletnią historią potrzebują niezawodnego wsparcia i wyważonego doradztwa w zagadnieniach prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, prawa spółek czy ustawy deweloperskiej.

Obsługa prawna inwestycji - co oferujemy?

Ważnym elementem realizacji inwestycji przez dewelopera jest przygotowanie całego przedsięwzięcia od strony prawnej, czyli niezawodna i w pełni poprawna obsługa prawna inwestycji.

Właściwe opracowanie wzoru umowy deweloperskiej, rezerwacyjnej, przedwstępnej, przygotowanie prospektu informacyjnego, a także innych dokumentów może stanowić klucz do sukcesu biznesowego.

Twojej firmie możemy zaoferować wysokiej jakości obsługę prawną obejmującą m.in.:

  • założenie spółki celowej dla prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego (przygotowanie umowy spółki, rejestracja spółki w KRS, przygotowanie dokumentów korporacyjnych)
  • opracowanie dopasowanych do specyfiki inwestycji dokumentów umożliwiających sprzedaż lokali lub domów (prospekt informacyjny, wzór umowy deweloperskiej, wzór umowy rezerwacyjnej, wzór umowy przedwstępnej, wzór umowy przenoszącej własność, załączniki do umów),
  • identyfikacja postanowień umownych niezgodnych z prawem i mogących stanowić tzw. niedozwolone postanowienia umowne
  • przygotowanie alternatywnych, zgodnych z prawem rozwiązań
  • sprawdzenie i negocjowanie umów o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego, umowy z generalnym wykonawcą oraz umów z podwykonawcami robót budowlanych i dostawcami mediów,
  • opracowanie procedur dotyczących obsługi zgłoszeń reklamacyjnych klientów,
  • obsługa prawna dotycząca zapytań i roszczeń klientów,
  • bieżąca obsługa prawna inwestycji w trakcie prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego.

Jak pracujemy przy obsłudze prawnej deweloperów?

To, co powinno wyróżniać prawnika prowadzącego obsługę prawną deweloperów, to ponadto nieprzeciętna znajomość branży budowlanej oraz procesu sprzedaży. Inwestycje nieruchomościowe charakteryzują się swoistymi ryzykami oraz ograniczeniami prawnymi, które nie występują w takim natężeniu w innych branżach.

Wysoka kultura pracy i niezawodność doświadczonego prawnika zagwarantuje, że żaden problem nie pozostanie nierozwiązany, a każde pytanie doczeka się konkretnej odpowiedzi.

Przygotowywane przez nas dokumenty bez problemu przechodzą weryfikację w bankach udzielających kredytów deweloperskich oraz prowadzących mieszkaniowe rachunki powiernicze. Również banki kredytujące nabywców nie zgłaszają później żadnych zastrzeżeń do przygotowanych dla przedsięwzięcia deweloperskiego prospektu informacyjnego i umowy deweloperskiej lub rezerwacyjnej.

Proponowane przez nas rozwiązania dopasowujemy do oczekiwań Klienta i specyfiki inwestycji. Mamy pełną świadomość tego, gdzie przebiega granica zgodności z prawem i bezpieczeństwa. Przy obsłudze prawnej inwestycji nie proponujemy rozwiązań niepewnych lub o nieprzewidzianych skutkach. Zawsze dobrze doradzimy, uwzględniając preferowany przez Klienta profil ryzyka. Wszystko mamy pod kontrolą.

Ze względu na zrozumienie potrzeb Klientów oraz dzięki uporządkowanej organizacji pracy, terminy przygotowania dokumentacji dla przedsięwzięcia są krótkie i pozwalają zaplanować Ci dalsze działania.

Zapewniamy opiekę prawną, konsultacje i szybką reakcję w trakcie całej realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego.

Mapa inwestycji

Moi Klienci kupili mieszkania albo domy w kilkuset inwestycjach deweloperskich w całej Polsce. Oto niektóre z nich:

Pełne zaufanie.
Profesjonalna współpraca.
1800
przeanalizowanych umów deweloperskich i przedwstępnych
15 lat
doświadczenia w dbaniu o bezpieczeństwo prawne przy zakupie i sprzedaży nieruchomości
ponad 1.2 mld zł
wartość wszystkich transakcji dokonanych przez klientów
Masz pytania?
Proszę o kontakt.

Napisz do mnie
Odpowiem niezwłocznie.