Podpisywanie umowy z deweloperem w Szczecinie.

W ostatnich latach na terenie wielu miast Polski deweloperzy są bardzo aktywni – Szczecin pod tym względem nie jest wyjątkiem. Czy wiesz, że negocjacje z deweloperem nie powinny dotyczyć jedynie ceny nieruchomości, ale również zapisów znajdujących się w przedstawianych przez niego draftach umów?

Trudno ukrywać, że w transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości stroną uprzywilejowaną jest deweloper – to choćby on proponuje umowę. Z reguły jest to umowa deweloperska lub umowa przedwstępna. Główne różnice dotyczą:

możliwości kształtowania wzajemnych praw stron – umowa deweloperska jest pod tym względem mniej elastyczna. Z jednej strony nakłada na firmę deweloperską wiele obowiązków (np. przygotowanie prospektu informacyjnego), z drugiej daje Tobie – jako klientowi – możliwość odstąpienia od niej, gdy nie znajdą się w niej wszystkie wymagane prawem informacje. Umowa przedwstępna z kolei zostawia stronom większe pole do kształtowania wzajemnych praw i obowiązków;

etapu budowy, na którym zawiera się umowę – jeżeli nieruchomość została już wybudowana, zastosowanie ma umowa przedwstępna notarialna lub zwykła. Jeżeli jednak deweloper dopiero zaczyna inwestycję, właściwa będzie umowa deweloperska. Ponieważ Szczecin to duży rynek, a w ostatnich latach popyt na nieruchomości (a zwłaszcza na mieszkania) rośnie, prawdopodobnie podpiszesz z deweloperem umowę deweloperską.

Negocjowanie umowy z deweloperem w Szczecinie

Każda umowa z deweloperem – zarówno umowa deweloperska, jak i umowa przedwstępna notarialna – może być negocjowana. Jak powinno wyglądać negocjowanie umowy deweloperskiej lub przedwstępnej? W pierwszej kolejności należy poddać analizie wzór zaproponowany przez firmę deweloperską – z reguły tylko niektóre fragmenty umowy budzą obawy. Następnie trzeba zaproponować alternatywne zapisy. Inaczej mówiąc, negocjowanie umowy deweloperskiej wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.

Chcesz wiedzieć, czy umowa przedwstępna notarialna lub umowa deweloperska nie zawiera niekorzystnych dla Ciebie zapisów? Chcesz do minimum ograniczyć ryzyko, jakie wiąże się z zakupem mieszkania na wczesnym etapie inwestycji deweloperskiej? Skontaktuj się ze mną. Po otrzymaniu draftu dokumentu przeprowadzę jego analizę i w razie konieczności wesprę Cię w negocjowaniu z deweloperem poszczególnych punktów.

Zobacz również.

Konkretnie i na temat.

Rynek deweloperski rozrasta się na wielu polach – inwestycyjnym, firmowym, konsumenckim. Za zmianami rynkowymi idą również zmiany legislacyjne, które każdy potencjalny nabywca nieruchomości powinien śledzić.

Zapraszam do mojego bloga, gdzie opiszę wszystkie te zmiany konkretnie i na temat.

Zobacz wszystkie

29.03.2023

Jak znaleźć numer księgi wieczystej po adresie?

Księga wieczysta to po prostu szczegółowa dokumentacja nieruchomości, która zawiera wszystkie najważniejsze informacje na jej temat. Nic zatem dziwnego, że każdy nabywca nowego domu bądź...
Mężczyzna wypełniający wniosek o zmianę nazwiska w księdze wieczystej

20.03.2023

Jak zmienić nazwisko w księdze wieczystej?

Dbanie o to, aby księgi wieczyste zawierały tylko aktualne dane, leży w interesie właściciela nieruchomości, a zaniedbanie może wiązać się z dodatkowymi opłatami i znacznymi...

03.06.2022

Kiedy ubezpieczyć mieszkanie od dewelopera

Zakup mieszkania od dewelopera na wczesnym etapie inwestycji to duży wybór i korzystna cena, ale również ryzyko. Jeżeli chcesz zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa, rozważ ubezpieczenie...
Pełne zaufanie.
Profesjonalna współpraca.
1800
przeanalizowanych umów deweloperskich i przedwstępnych
15 lat
doświadczenia w dbaniu o bezpieczeństwo prawne przy zakupie i sprzedaży nieruchomości
ponad 1.2 mld zł
wartość wszystkich transakcji dokonanych przez klientów
Masz pytania?
Proszę o kontakt.

Napisz do mnie
Odpowiem niezwłocznie.