ikona kontaktu

Dłuższy okres odpowiedzialności dewelopera za wady.

Powrót
23.12.2014 | Artykuły
Share Button
Dłuższy okres odpowiedzialności dewelopera za wady
Share Button

25 grudnia 2014 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o prawach konsumenta. Jej przepisy zasadniczo nie dotyczą umów zawieranych z deweloperami i dotyczących nabycia nieruchomości. Niezależnie od tego, przepisy tej ustawy dość poważnie modyfikują przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży. Między innymi wydłużają okres rękojmi za wady nieruchomości. A to z kolei dotyczy sytuacji nabywców mieszkań i domów od deweloperów.

Jaka zmiana jest tutaj wprowadzana? Wydłuży się – z 3 lat do 5 lat – okres odpowiedzialności dewelopera za wady nieruchomości z tytułu rękojmi. Dotyczy to zarówno nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jak również tzw. nieruchomości wspólnej w budynkach wielolokalowych. Okres ten biegnie od wydania nieruchomości nabywcy, tj. zazwyczaj od podpisania protokołu odbioru, często jeszcze przed zawarciem umowy przenoszącej własność na nabywcę. Jeżeli w ciągu 5 lat od tego zdarzenia nabywca wykryje wady i je w tym czasie zgłosi deweloperowi, deweloper będzie musiał je usunąć, o ile ponosi za nie odpowiedzialność (np. wynikły z zastosowania niewłaściwych materiałów budowlanych, błędów przy projektowaniu, niewłaściwego prowadzenia budowy). Alternatywnie nabywca będzie miał roszczenie do dewelopera o obniżenie ceny (zwrot części pieniędzy) albo nawet będzie mógł odstąpić od umowy. Co więcej, jeżeli wada została przez dewelopera „podstępnie zatajona” (wyrażenie ustawowe), nabywca może dochodzić roszczeń nawet po upływie terminu 5-letniego.

Wydłużenie okresu rękojmi dotyczy wszystkich nabywców, którzy po 25 grudnia 2014 r. zawarli albo zawrą umowy deweloperskie albo od razu umowy sprzedaży. Jeżeli umowa deweloperska została zawarta przed tym terminem, a umowa przenosząca własność po 25 grudnia 2014 r., stosuje się dotychczasowy 3-letni termin odpowiedzialności za wady.

Zgodnie z przepisem art. 27 ust. 6 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawy deweloperskiej), w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie do odpowiedzialności dewelopera za wady fizyczne i prawne lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny o rękojmi.

Share Button

Oceń artykuł:

5 / 5. 1

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Kategorie aktualności

  Kancelaria Prawna dr hab. Bartłomiej Gliniecki

  ul. 3 Maja 73, 81-850 Sopot
  (spotkanie po wcześniejszym uzgodnieniu)

  NIP: 586-209-87-32
  numer rachunku: 57 1090 1102 0000 0001 0574 6828
  (Santander Bank Polska S.A.)

  Sprawdź opinie Klientów na Google
  profesjonalny odbiór domu profesjonalny odbiór domu profesjonalny odbiór domu profesjonalny odbiór domu profesjonalny odbiór domu

   Wyślij maila na adres b.gliniecki@umowadeweloperska.pl albo
   zostaw tutaj wiadomość. Odpowiem w ciągu kilku godzin

   *Pola obowiązkowe

   Agencja Digital Marketing EACTIVE