Historia Pana Grzegorza.

Jak pomogłem wynegocjować korzystne dla kupującego zapisy w umowie deweloperskiej dotyczącej zakupu apartamentu w Konstancinie?

Umowa deweloperska to wielostronicowy dokument, który często spędza z powiek inwestorom. Wielu deweloperów świadomie posługuje się nieprecyzyjnymi zapisami, aby w razie sporu z kupującym, pozostawić sobie szerokie pole do dyskusji. Niekorzystne postanowienia mogą w efekcie spowodować, że Klient straci zarówno czas, jak i pieniądze na dochodzeniu swoich praw na drodze sądowej. Czy można tego uniknąć?

Historia Pana Grzegorza

Wiele osób zainteresowanych zakupem mieszkania błędnie zakłada, że w rozmowach z deweloperem jest na gorszej pozycji i musi zgodzić się na proponowane przez niego rozwiązania. Tymczasem zapisy znajdujące się w projekcie umowy deweloperskiej można negocjować. Jak każdemu przedsiębiorcy, deweloperowi również zależy na tym, aby sprzedać oferowane nieruchomości. Z tego względu nie ma przeszkód, aby próbować wypracować kompromis i zmienić treść zapisów umowy deweloperskiej na takie, które będą korzystne dla każdej ze stron. W tym celu jesienią 2018 r. zgłosił się do mnie Pan Grzegorz.

Dla Pana Grzegorza atrakcyjna okazała się oferta dewelopera, który proponował apartamenty w Konstancinie. Dobra lokalizacja oraz ciekawa inwestycja spowodowały, że deweloper wycenił lokal na prawie 1,5 mln zł. Dla kupującego to nie cena okazała się największą przeszkodą w sfinalizowaniu transakcji, ale zapisy znajdujące się w projekcie umowy deweloperskiej. Według klienta nie zabezpieczały one jego interesów w dostatecznie dobry sposób.

Nieprecyzyjne zapisy w umowie deweloperskiej? Tu przyda się pomoc profesjonalisty

Dostrzeżone w analizie niedostatki obejmowały również kwestie rekompensaty za ewentualne opóźnienie w inwestycji i wymierne straty, które w wyniku takiego zdarzenia nabywca mógłby ponieść. Ważną dla Pana Grzegorza kwestią było również uzgodnienie akceptowalnego dla niego harmonogramu płatności. W sumie Klient wskazał 10 newralgicznych punktów, z których treścią się nie zgadzał. Zlecenie obejmowało przygotowanie, jak i negocjowanie zapisów, aby ich ostateczny kształt zabezpieczał interesy przyszłego właściciela apartamentu.

Analiza projektu umowy deweloperskiej to obowiązkowy punkt dla każdej osoby prowadzącej z deweloperem rozmowy o zakupie nieruchomości. Aby dokument ten w pełni zabezpieczał interesy Klienta, konieczne jest dokładne przeanalizowanie poszczególnych zapisów, a także sprawdzenie ich z udostępnionymi przez dewelopera prospektem informacyjnym czy załącznikami do umowy. Niestety, zdarza się, że w umowie znajdują się klauzule niedozwolone, a niektóre fragmenty są niezrozumiałe. Co w takiej sytuacji? Przydaje się właśnie pomoc specjalisty.

Współpraca z Klientem i deweloperem – podstawa finalizacji umowy

Po ustaleniu z Panem Grzegorzem, które punkty umowy są dla niego nie do zaakceptowania, pozostało przygotować treść ich zapisów, a następnie podjąć rozmowy z przedstawicielami dewelopera. Trwały one kilka dni, a ich efektem było wypracowanie rozwiązania, które byłoby satysfakcjonujące dla każdej ze stron transakcji. Gdy projekt umowy został zaktualizowany, strony sfinalizowały kontrakt – Pan Grzegorz stał się właścicielem wybranego apartamentu.

Umowa deweloperska w kształcie podpisanym przez Pana Grzegorza w większości uwzględniała zapisy, które były dla niego ważne. Przeanalizowanie umowy, a także przygotowanie treści zapisów następnie przedstawionych deweloperowi przyniosły pożądany efekt – Pan Grzegorz zakupił nieruchomość na warunkach korzystniejszych niż te, które wstępnie proponował mu deweloper. Efektem prac nad zapisami znajdującymi się w umowie deweloperskiej było odpowiednie zabezpieczenie transakcji zakupu nieruchomości przeprowadzanej za relatywnie wysoką kwotę 1,5 mln zł. Dodatkowo w razie opóźnienia w oddaniu inwestycji do użytku przez dewelopera, Pan Grzegorz może liczyć na rekompensatę.

Bezpieczeństwo i oszczędność pieniędzy

Zlecając analizę projektu umowy deweloperskiej oraz prowadzenie negocjacji specjaliście, Pan Grzegorz faktycznie zainwestował w swoje bezpieczeństwo. Zyskał przy tym na kilku polach jednocześnie – upewnił się, że w umowie nie ma klauzul niedozwolonych, zaoszczędził pieniądze i czas oraz w prawidłowy sposób zabezpieczył swoje interesy.

Inne historie.

Pełne zaufanie.
Profesjonalna współpraca.
1800
przeanalizowanych umów deweloperskich i przedwstępnych
15 lat
doświadczenia w dbaniu o bezpieczeństwo prawne przy zakupie i sprzedaży nieruchomości
ponad 1.2 mld zł
wartość wszystkich transakcji dokonanych przez klientów
Masz pytania?
Proszę o kontakt.

Napisz do mnie
Odpowiem niezwłocznie.