Kary finansowe dla deweloperów za niezgodność umowy z przepisami.

Niezgodność stosowanych wzorów umów deweloperskich, przedwstępnych czy przenoszących własność z przepisami prawa lub stosowanie w nich niedozwolonych postanowień umownych może narazić deweloperów nie tylko na przegraną w sądzie – w razie sporu z nabywcą – ale także wymierne straty finansowe wynikające z wymierzonych im kar finansowych. Takowe może nałożyć na przedsiębiorcę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który niezgodność niektórych postanowień umów z przepisami ustawy deweloperskiej może potraktować jako praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Przekonał się o tym jeden z deweloperów, na którego UOKiK nałożył łączną karę finansową w wysokości ponad 10.000 złotych na podstawie decyzji wydanej 8 lipca 2016 r. (decyzja nr RKT-04/2016). W wyniku postępowania kontrolnego przeprowadzonego przez UOKiK Urząd stwierdził, że deweloper stosował we wzorach umów deweloperskich postanowienia, które naruszały – przyznać trzeba, że w dość nieznacznym stopniu – przepisy art. 29 ust. 4 oraz art. 27 ust. 5 ustawy deweloperskiej. Wobec ustalenia zakresu podmiotowego i czasowego tego naruszenia – deweloper wykorzystywał ten wzorzec umów do formułowania treści indywidualnych umów zawieranych z konsumentami na przestrzeni wielu miesięcy – UOKiK uznał tego typu naruszenie prawa jako praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. W konsekwencji wymierzył karę finansową, której łączna wysokość przekroczyła 10.000 zł.

Motywy takiego rozstrzygnięcia zostały oraz powody nałożenia kary w takowej wysokości zostały przedstawione na kilkunastu stronach uzasadnienia decyzji. Przykład ten pokazuje, że niedostosowanie treści zawieranych umów deweloperskich do przepisów ustawy deweloperskiej lub Kodeksu cywilnego nie tylko pociąga za sobą konsekwencję w postaci możliwości podważenia przez nabywcę rozwiązań niezgodnych z przepisami na drodze sądowej (w gruncie rzeczy są i tak nieważne), ale także może powodować nałożenie na przedsiębiorcę sankcji finansowych, które mogą wynosić do 10% ubiegłorocznych przychodów. Wysokość kary może zatem być niebagatelna.

Na marginesie należy przypomnieć, że takie same konsekwencje może powodować stosowanie we wzorcach umów postanowień, które UOKiK uzna za tzw. niedozwolone postanowienia umowne. Są to postanowienia pozornie zgodne z bezwzględnie obowiązującymi normami prawa, jednak kształtujące prawa lub obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami (skrajnie nieuczciwe lub niekorzystne dla konsumenta), a przez to zakazane na podstawie art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, który odsyła do treści art. 3851 Kodeksu cywilnego.

Zobacz również.

Konkretnie i na temat.

Rynek deweloperski rozrasta się na wielu polach – inwestycyjnym, firmowym, konsumenckim. Za zmianami rynkowymi idą również zmiany legislacyjne, które każdy potencjalny nabywca nieruchomości powinien śledzić.

Zapraszam do mojego bloga, gdzie opiszę wszystkie te zmiany konkretnie i na temat.

Zobacz wszystkie

notariusz sporządza pismo o depozyt notarialny

08.04.2024

Co to jest depozyt notarialny, ile kosztuje i przed czym chroni?

Depozytem notarialnym są zainteresowane zazwyczaj osoby, które planują sprzedać nieruchomość. Czy warto porozmawiać z nabywcą właśnie o depozycie notarialnym? Dlaczego może on być korzystnym rozwiązaniem...
wierzyciel, który składa wniosek o hipotekę przymusową

25.03.2024

Hipoteka przymusowa – co to jest i co warto o niej wiedzieć?

Zdarza się, że dłużnik unika uregulowania długu. Jeżeli do tego wyprzedaje posiadany majątek, wierzyciel może słusznie obawiać się, że nie odzyska pieniędzy. Jednym z rozwiązań...
mężczyzna, który przygotowuje wypis z księgi wieczystej

11.03.2024

Wypis z księgi wieczystej – jak go uzyskać i jaki jest jego koszt?

Sprzedaż, zakup czy ubezpieczenie nieruchomości – to tylko kilka przykładowych sytuacji, gdy potrzebny jest wypis z księgi wieczystej. Jak uzyskać wypis z księgi wieczystej? Ile...
Pełne zaufanie.
Profesjonalna współpraca.
1800
przeanalizowanych umów deweloperskich i przedwstępnych
15 lat
doświadczenia w dbaniu o bezpieczeństwo prawne przy zakupie i sprzedaży nieruchomości
ponad 1.2 mld zł
wartość wszystkich transakcji dokonanych przez klientów
Masz pytania?
Proszę o kontakt.

Napisz do mnie
Odpowiem niezwłocznie.