Gotowe założenia do nowelizacji ustawy deweloperskiej.

Powrót
07.01.2015 | Artykuły
Share Button
Gotowe założenia do nowelizacji ustawy deweloperskiej

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt założeń do ustawy zmieniającej przepisy tzw. ustawy deweloperskiej oraz dokumenty pomocnicze. Jednocześnie zostały one przekazane do konsultacji społecznych przedstawicielom zainteresowanych środowisk m.in. deweloperów, konsumentów, banków oraz notariuszy.

Stanowi to wypełnienie zapowiedzi złożonej jesienią 2014 r. Za przygotowanie założeń do projektu nowelizacji tzw. ustawy deweloperskiej odpowiedzialny jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednocześnie zaprezentowane założenia są jedynie opisem zakresu i powodów proponowanych zmian. Nie jest to jeszcze projekt zmian w konkretnych przepisach.

Nowelizacja wprowadza kilka zmian w zakresie m.in. umów rezerwacyjnych, mieszkaniowych rachunków powierniczych oraz prospektu informacyjnego. Zgodnie z założeniami do przepisów tzw. ustawy deweloperskiej zostaną dodane przepisy regulujące zawieranie umów rezerwacyjnych. Deweloper będzie zobowiązany przez jej zawarciem do przekazania potencjalnemu nabywcy prospektu informacyjnego. Maksymalna wysokość opłaty rezerwacyjnej wyniesie 1% ceny nieruchomości. Zostanie ona zaliczona na poczet ceny w przypadku zawarcia później umowy deweloperskiej. Gdy strony nie zawrą umowy deweloperskiej, opłata zostanie zwrócona nabywcy (gdy nie otrzyma on kredytu, zmienią się dane podane w prospekcie informacyjnym albo deweloper odmówi zawarcia umowy deweloperskiej) albo zatrzyma ją deweloper (pozostałe przypadki, np. nabywca zmieni zdanie).

W kwestiach dotyczących mieszkaniowego rachunku powierniczego ma zostać wyłączona możliwość zakładania przez deweloperów otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych bez gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. Będzie to stanowiło rozwiązanie bezpieczniejsze dla nabywców (dlaczego? - poczytaj tutaj). Oprócz tego nowelizacja doprecyzowuje kilka kwestii w relacjach pomiędzy deweloperem a bankiem prowadzącym mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Wzór umowy deweloperskiej nie będzie stanowił już załącznika do aktu notarialnego zawierającego właściwą umowę deweloperską. Sama umowa będzie musiała zawierać w swej treści wskazanie udziałów w nieruchomości wspólnej, które nabywać będzie nabywca.

W zakresie procedury odbioru lokalu, nowelizacja ma wyraźnie przewidywać możliwość odmowy dokonania odbioru przez nabywcę, gdy nieruchomość ma istotne wady.

Wreszcie w założeniach ma zostać wprowadzona odpowiedzialność karna dla dewelopera (do 2 lat pozbawienia wolności) za niestosowanie mieszkaniowego rachunku powierniczego dla ochrony kwot wpłacanych przez nabywców. Obecnie, jeśli deweloper wbrew obowiązkowi przyjmuje wpłaty na zwykły rachunek bankowy, nie grożą mu żadne sankcje o charakterze karnym.

Co ciekawe, nowelizacja nie przewiduje ingerencji w przepisy dotyczące upadłości deweloperów. Prawdopodobnie jednak zostaną one i tak zmienione w ramach przygotowywanej dość poważnej reformy przepisów prawa upadłościowego. Od miesięcy bowiem trwają prace nad całkowicie nową ustawą Prawo restrukturyzacyjne.

Z satysfakcją mogę stwierdzić, że nowelizacja - w zapowiedzianym zakresie - odnosi się do wielu mankamentów obecnych przepisów tzw. ustawy deweloperskiej, które wskazywałem na stronie www.umowadeweloperska.pl oraz w wystąpieniach publicznych i publikacjach naukowych. Pozostaje mieć nadzieję, że przepisy nowelizujące będą pozbawione wad i uda się osiągnąć wokół nich szeroki konsensus wszystkich zainteresowanych środowisk.

Zgodnie z deklaracją UOKiK, gotowy projekt ustawy nowelizującej ma trafić do Sejmu w II kwartale 2015 r. Z treścią projektu założeń zapoznać się można na tej stronie.

Aktualizacja

O dalszym ciągu losów nowelizacji ustawy deweloperskiej napisałem w tym miejscu.

Napisz
Przemysław Łobodziński
Przemysław Łobodziński
18:21 02 Aug 18
Pan Bartłomiej rozjaśnił mi wszystkie niejasności w umowie deweloperskiej i zwrócił uwagę na zapisy o których w ogóle nie pomyślałem, że mogłyby być dla mnie niekorzystne. Polecam.
Marcin Miśków
Marcin Miśków
14:41 29 Jul 18
Bardzo sprawny kontakt, kilkakrotna pomoc telefoniczna celem wyjaśnienia wątpliwości, terminowość wykonania usługi, bardzo duża wiedza.
Michal Lipowski
Michal Lipowski
09:06 04 Jul 18
Polecam usługi Pana Bartłomieja, wszsytko dokładnie i na spokojnie wytłuamczył na spotkaniu, oraz doradzał także mailowo. Odpowiadał zawsze bardzo szybko i rzetelnie
Sławomir Kołodziej
Sławomir Kołodziej
19:21 04 Jun 18
Gorąco polecam! Dzięki fachowej i wnikliwej analizie oraz prostemu objaśnieniu elementów umowy udało nam się uniknąć wielu niekorzystnych wpisów w umowie oraz mieliśmy większą świadomość tego co podpisujemy.
Małgorzata Swat
Małgorzata Swat
18:22 09 May 18
Polecam usługi Pana dr Glinieckiego. Terminowo wykonał szczegółową analizę umowy deweloperskiej. Wskazał konkretne postanowienia, które są niebezpieczne lub niekorzystne. Wszystko opisane językiem zrozumiałym, jasne i czytelne. W analizie zawarte są również gotowe propozycje zmian niekorzystnych zapisów w umowie deweloperskiej oraz zalecenia dla nabywcy. Dodatkowo Pan dr Gliniecki chętnie i w krótkim czasie wyczerpująco odpowiedział na dodatkowe pytania, które pojawiły się po rozmowie z deweloperem.
Jacek Zbudniewek
Jacek Zbudniewek
13:14 29 Apr 18
Raport z analizy umowy deweloperskiej był nader rzeczowy i zawierał bardzo przystępny opis newralgicznych punktów z propozycjami zmian. Uzyskałem także bardzo szybko cenne wyjaśnienia i wskazówki w odpowiedzi na dodatkowe pytania przesłane mailowo. Polecam!
Maciej Józefczyk
Maciej Józefczyk
17:18 15 Mar 18
Polecam usługi Pana dr Glinieckiego. Terminowo wykonał szczegółową analizę umowy deweloperskiej. Rozwiał moje wątpliwości dotyczące niektórych zapisów. Wskazał pocencjalnie niebezpieczne punkty, czy też punkty niezgodne z prawem. Był pomocny w czasie negocjacji umowy (kontakt e-mail, czas odpowiedzi do 24h). Dał nam pewną dawkę spokoju, że podpisana umowa nie będzie umową nie chroniącą naszych praw. Szczerze polecam usługi Pana Bartłomieja wszystkim osobom nabywającym nieruchomości.
Radosław Polański
Radosław Polański
10:45 16 Aug 17
Pan Bartłomiej Gliniecki zwrócił moją uwagę na potencjalne ryzyko podpisania umowy deweloperskiej oraz zaproponował konkretne rozwiązanie. Terminowo dostarczył analizę i odpowiedział na wszystkie pytania. Jestem bardzo zadowolony i polecam usługi.
Karol Krzywdzinski
Karol Krzywdzinski
13:46 11 Aug 17
Polecam korzystanie z usług dr. Glinieckiego. Udzielona opinia była kompletna i udzielona na deklarowany wcześniej czas (5 dni). Pan Gliniecki nie poprzestał na wskazaniu obszarów do dopracowania z deweloperem, ale zasugerował rozwiązania i był do dyspozycji przez cały czas prowadzenia negocjacji, odpowiadając w krótkim czasie na zadawane pytania. Przekazywał linki do stron w których można było otrzymać dodatkowe informacje.
Kamila Gemel
Kamila Gemel
20:10 24 Jul 17
Serdecznie polecam usługi p. dr Bartłomieja Glinieckiego. Bardzo sprawny i bezproblemowy kontakt, jasna i przejrzysta analiza a także gotowość do odpowiedzi na wszelkie pytania :)
Dariusz Zielonka
Dariusz Zielonka
20:44 23 Jul 17
Z całego serca polecam p. Bartłomieja. Korzystałem z jego usług podczas analizy umowy deweloperskiej - dokonał sprawnej i szybkiej weryfikacji umowy, wypunktował aspekty które były dla mnie (kupującego) niekorzystne i aktywnie uczestniczył w procesie negocjacji z deweloperem. Dzięki pomocy pana Bartłomieja czułem się bezpiecznie podpisując ten ważny dokument.
Michał J. Wojtas
Michał J. Wojtas
12:05 11 Jul 17
Z usług Kancelarii dr Glinieckiego korzystam już po raz trzeci przy okazji inwestycji mieszkaniowej. Za każdym razem doceniam bardzo merytoryczne podejście do analizy umowy deweloperskiej oraz duże zaangażowanie p. Bartłomieja w proces negocjacji korzystnych dla nas zapisów umowy. Polecam współpracę każdemu, kto mając naprzeciwko doświadczonego dewelopera chciałby uzyskać pełen komfort z podpisywanymi dokumentami.
Zobacz wszystkie opinie

Kancelaria Prawna dr Bartłomiej Gliniecki

tel. 780 140 555       b.gliniecki@umowadeweloperska.pl

ul. 3 Maja 73, 81-850 Sopot (spotkanie po wcześniejszym uzgodnieniu)

NIP: 586-209-87-32              numer rachunku: 57 1090 1102 0000 0001 0574 6828   (Santander Bank Polska S.A.)