ikona kontaktu

Na czym polega odbiór nieruchomości i jakie ma on znaczenie?.

Powrót
20.06.2014 | Artykuły
Share Button
Na czym polega odbiór nieruchomości i jakie ma on znaczenie?
Share Button

Na etapie finalizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, a jeszcze przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na nabywcę stałym elementem umowy deweloperskiej jest odbiór nieruchomości. Na czym on polega i jakie ma znaczenie?

Odbiór lokalu albo domu jednorodzinnego polega na zaprezentowaniu przez dewelopera nabywcy ukończonej nieruchomości, aby ten ostatni stwierdził czy została ona wykonana zgodnie z umową. Owa prezentacja wiąże się z wizytacją nieruchomości przez obie strony umowy. Stwierdzenie wykonania nieruchomości w stanie zgodnym z umową potwierdza zasadność zapłaty dokonanej przez nabywcę i otwiera drogę do zawarcia umowy przenoszącej własność.

Termin odbioru nieruchomości określany jest zazwyczaj przez dewelopera, który powiadamia nabywcę w sposób określony w umowie deweloperskiej (np. listem poleconym) z określonym w umowie wyprzedzeniem. Odbiór nieruchomości może zostać dokonany po zakończeniu budowy budynku (uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego, przy jednoczesnym braku sprzeciwu ze strony właściwego organu). Jednocześnie dokonanie odbioru warunkuje zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości na nabywcę.

Po wizytacji i dokonaniu odbioru deweloper i nabywca powinni spisać protokół potwierdzający albo brak zastrzeżeń co do stanu nieruchomości ze strony nabywcy albo ewentualne wady wraz z ich szczegółowym opisem. Dokument ten będzie później stanowił podstawę dochodzenia roszczeń o naprawienie albo obniżenie ceny pomiędzy nabywcą a deweloperem.

Warto podkreślić, że brak wskazania w protokole wad nieruchomości (np. z uwagi na ich niewykrycie w trakcie odbioru) nie przekreśla nabywcy możliwości dochodzenia roszczeń w związku z ich istnieniem.


Kupujesz mieszkanie? Sprawdzimy Twoją umowę

 

Należy zaznaczyć, że dwukrotny brak stawiennictwa nabywcy na wyznaczony przez dewelopera termin odbioru nieruchomości uprawnia go do odstąpienia od umowy deweloperskiej (art. 29 ust. 5 u.o.p.n., chyba że nabywca nie stawia się na odbiór ze względu na przypadek siły wyższej.

Potencjalnie zagrażającym interesom nabywcy może być fakt, iż wedle przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz zgodnie z treścią wielu umów deweloperskich nabywca mieszkania w budynku wielolokalowym dokonuje jedynie odbioru samego lokalu, a nie nieruchomości będących częściami wspólnymi (np. klatki schodowe, garaże, infrastruktura, tereny zielone), mimo iż nabywając mieszkanie staje się ich współwłaścicielem.

Kwestie dotyczące odbioru nieruchomości częściowo reguluje art. 27 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Share Button

Oceń artykuł:

5 / 5. 1

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Kategorie aktualności

  Kancelaria Prawna dr hab. Bartłomiej Gliniecki

  ul. 3 Maja 73, 81-850 Sopot
  (spotkanie po wcześniejszym uzgodnieniu)

  NIP: 586-209-87-32
  numer rachunku: 57 1090 1102 0000 0001 0574 6828
  (Santander Bank Polska S.A.)

  Sprawdź opinie Klientów na Google
  profesjonalny odbiór domu profesjonalny odbiór domu profesjonalny odbiór domu profesjonalny odbiór domu profesjonalny odbiór domu

   Wyślij maila na adres b.gliniecki@umowadeweloperska.pl albo
   zostaw tutaj wiadomość. Odpowiem w ciągu kilku godzin

   *Pola obowiązkowe

   Agencja Digital Marketing EACTIVE