Dłuższy okres odpowiedzialności dewelopera za wady.

25 grudnia 2014 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o prawach konsumenta. Jej przepisy zasadniczo nie dotyczą umów zawieranych z deweloperami i dotyczących nabycia nieruchomości. Niezależnie od tego, przepisy tej ustawy dość poważnie modyfikują przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży. Między innymi wydłużają okres rękojmi za wady nieruchomości. A to z kolei dotyczy sytuacji nabywców mieszkań i domów od deweloperów.

Jaka zmiana jest tutaj wprowadzana? Wydłuży się – z 3 lat do 5 lat – okres odpowiedzialności dewelopera za wady nieruchomości z tytułu rękojmi. Dotyczy to zarówno nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jak również tzw. nieruchomości wspólnej w budynkach wielolokalowych. Okres ten biegnie od wydania nieruchomości nabywcy, tj. zazwyczaj od podpisania protokołu odbioru, często jeszcze przed zawarciem umowy przenoszącej własność na nabywcę. Jeżeli w ciągu 5 lat od tego zdarzenia nabywca wykryje wady i je w tym czasie zgłosi deweloperowi, deweloper będzie musiał je usunąć, o ile ponosi za nie odpowiedzialność (np. wynikły z zastosowania niewłaściwych materiałów budowlanych, błędów przy projektowaniu, niewłaściwego prowadzenia budowy). Alternatywnie nabywca będzie miał roszczenie do dewelopera o obniżenie ceny (zwrot części pieniędzy) albo nawet będzie mógł odstąpić od umowy. Co więcej, jeżeli wada została przez dewelopera „podstępnie zatajona” (wyrażenie ustawowe), nabywca może dochodzić roszczeń nawet po upływie terminu 5-letniego.

Wydłużenie okresu rękojmi dotyczy wszystkich nabywców, którzy po 25 grudnia 2014 r. zawarli albo zawrą umowy deweloperskie albo od razu umowy sprzedaży. Jeżeli umowa deweloperska została zawarta przed tym terminem, a umowa przenosząca własność po 25 grudnia 2014 r., stosuje się dotychczasowy 3-letni termin odpowiedzialności za wady.

Zgodnie z przepisem art. 27 ust. 6 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawy deweloperskiej), w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie do odpowiedzialności dewelopera za wady fizyczne i prawne lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny o rękojmi.

Zobacz również.

Konkretnie i na temat.

Rynek deweloperski rozrasta się na wielu polach – inwestycyjnym, firmowym, konsumenckim. Za zmianami rynkowymi idą również zmiany legislacyjne, które każdy potencjalny nabywca nieruchomości powinien śledzić.

Zapraszam do mojego bloga, gdzie opiszę wszystkie te zmiany konkretnie i na temat.

Zobacz wszystkie

mężczyzna chce odstąpić od umowy przedwstępnej

26.10.2023

Odstąpienie od umowy przedwstępnej – wszystko, co musisz wiedzieć!

Umowa przedwstępna stanowi zobowiązanie do zawarcia umowy definitywnej po uzyskaniu takiej możliwości przez obie strony. O umowie przedwstępnej słyszał między innymi każdy, kto chciał nabyć...
czym jest akt notarialny

01.10.2023

Akt notarialny – czym jest i do czego służy?

Polskie prawo jasno stanowi, w jakich sytuacjach należy zawierać umowy w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza. Czym jest akt notarialny, jak wygląda, co zawiera,...
pieniądze przeznaczone na wykończenie mieszkania

22.09.2023

Ile kosztuje wykończenie mieszkania w stanie deweloperskim?

Wymarzone mieszkanie na nowopowstałym osiedlu może sporo kosztować. Nabywcy lokali pochodzących od deweloperów bardzo często nie mogą wprowadzić się tuż po otrzymaniu kluczy, ponieważ niezbędne...
Pełne zaufanie.
Profesjonalna współpraca.
1800
przeanalizowanych umów deweloperskich i przedwstępnych
15 lat
doświadczenia w dbaniu o bezpieczeństwo prawne przy zakupie i sprzedaży nieruchomości
ponad 1.2 mld zł
wartość wszystkich transakcji dokonanych przez klientów
Masz pytania?
Proszę o kontakt.

Napisz do mnie
Odpowiem niezwłocznie.