Dłuższy okres odpowiedzialności dewelopera za wady.

25 grudnia 2014 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o prawach konsumenta. Jej przepisy zasadniczo nie dotyczą umów zawieranych z deweloperami i dotyczących nabycia nieruchomości. Niezależnie od tego, przepisy tej ustawy dość poważnie modyfikują przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży. Między innymi wydłużają okres rękojmi za wady nieruchomości. A to z kolei dotyczy sytuacji nabywców mieszkań i domów od deweloperów.

Jaka zmiana jest tutaj wprowadzana? Wydłuży się – z 3 lat do 5 lat – okres odpowiedzialności dewelopera za wady nieruchomości z tytułu rękojmi. Dotyczy to zarówno nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jak również tzw. nieruchomości wspólnej w budynkach wielolokalowych. Okres ten biegnie od wydania nieruchomości nabywcy, tj. zazwyczaj od podpisania protokołu odbioru, często jeszcze przed zawarciem umowy przenoszącej własność na nabywcę. Jeżeli w ciągu 5 lat od tego zdarzenia nabywca wykryje wady i je w tym czasie zgłosi deweloperowi, deweloper będzie musiał je usunąć, o ile ponosi za nie odpowiedzialność (np. wynikły z zastosowania niewłaściwych materiałów budowlanych, błędów przy projektowaniu, niewłaściwego prowadzenia budowy). Alternatywnie nabywca będzie miał roszczenie do dewelopera o obniżenie ceny (zwrot części pieniędzy) albo nawet będzie mógł odstąpić od umowy. Co więcej, jeżeli wada została przez dewelopera „podstępnie zatajona” (wyrażenie ustawowe), nabywca może dochodzić roszczeń nawet po upływie terminu 5-letniego.

Wydłużenie okresu rękojmi dotyczy wszystkich nabywców, którzy po 25 grudnia 2014 r. zawarli albo zawrą umowy deweloperskie albo od razu umowy sprzedaży. Jeżeli umowa deweloperska została zawarta przed tym terminem, a umowa przenosząca własność po 25 grudnia 2014 r., stosuje się dotychczasowy 3-letni termin odpowiedzialności za wady.

Zgodnie z przepisem art. 27 ust. 6 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawy deweloperskiej), w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie do odpowiedzialności dewelopera za wady fizyczne i prawne lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny o rękojmi.

Zobacz również.

Konkretnie i na temat.

Rynek deweloperski rozrasta się na wielu polach – inwestycyjnym, firmowym, konsumenckim. Za zmianami rynkowymi idą również zmiany legislacyjne, które każdy potencjalny nabywca nieruchomości powinien śledzić.

Zapraszam do mojego bloga, gdzie opiszę wszystkie te zmiany konkretnie i na temat.

Zobacz wszystkie

notariusz sporządza pismo o depozyt notarialny

08.04.2024

Co to jest depozyt notarialny, ile kosztuje i przed czym chroni?

Depozytem notarialnym są zainteresowane zazwyczaj osoby, które planują sprzedać nieruchomość. Czy warto porozmawiać z nabywcą właśnie o depozycie notarialnym? Dlaczego może on być korzystnym rozwiązaniem...
wierzyciel, który składa wniosek o hipotekę przymusową

25.03.2024

Hipoteka przymusowa – co to jest i co warto o niej wiedzieć?

Zdarza się, że dłużnik unika uregulowania długu. Jeżeli do tego wyprzedaje posiadany majątek, wierzyciel może słusznie obawiać się, że nie odzyska pieniędzy. Jednym z rozwiązań...
mężczyzna, który przygotowuje wypis z księgi wieczystej

11.03.2024

Wypis z księgi wieczystej – jak go uzyskać i jaki jest jego koszt?

Sprzedaż, zakup czy ubezpieczenie nieruchomości – to tylko kilka przykładowych sytuacji, gdy potrzebny jest wypis z księgi wieczystej. Jak uzyskać wypis z księgi wieczystej? Ile...
Pełne zaufanie.
Profesjonalna współpraca.
1800
przeanalizowanych umów deweloperskich i przedwstępnych
15 lat
doświadczenia w dbaniu o bezpieczeństwo prawne przy zakupie i sprzedaży nieruchomości
ponad 1.2 mld zł
wartość wszystkich transakcji dokonanych przez klientów
Masz pytania?
Proszę o kontakt.

Napisz do mnie
Odpowiem niezwłocznie.