Koszt umowy deweloperskiej – ile wynosi i od czego zależy?

koszt zawarcia umowy deweloperskiej

Umowa deweloperska musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego, a to z perspektywy nabywcy nieruchomości oznacza pewien wydatek. Ile kosztuje umowa deweloperska i kto – deweloper czy kupujący – ponosi koszt jej sporządzenia?

Co składa się na koszt umowy deweloperskiej?

Aby odpowiedzieć na pytanie, ile kosztuje umowa deweloperska, w pierwszej kolejności warto poznać czynniki wpływające na koszt jej przygotowania. Należą do nich: taksa notarialna, wypisy aktu notarialnego, podatek VAT i opłata sądowa.

Główny koszt umowy deweloperskiej – taksa notarialna

Co składa się na koszt zawarcia umowy deweloperskiej? W największym stopniu wpływa na niego wynagrodzenie notariusza, czyli tzw. taksa notarialna. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ogranicza maksymalną wysokość tej opłaty – koszt notariusza (precyzując wysokość jego wynagrodzenia) jest uzależniony od ceny nieruchomości wskazanej w umowie deweloperskiej i wynosi przy cenie:

 1. do 3000 zł – 100 zł;
 2. powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
 3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 6. powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
 7. powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł.

Ponieważ ceny wielu mieszkań zawierają się w przedziale przedstawionym w punkcie 5, to wynagrodzenie notariusza będzie wynosić około 2000-4700 zł. Koszt zawarcia umowy deweloperskiej można jednak obniżyć – rozporządzenie wskazuje maksymalne, a nie minimalne stawki. Jeżeli notariusz zaproponuje maksymalną stawkę, warto negocjować lub zwrócić się o przygotowanie oferty do innych kancelarii notarialnych.

Wypisy aktu notarialnego – kolejny koszt umowy deweloperskiej

Podpisanie umowy deweloperskiej wiąże się nie tylko z koniecznością opłacenia pracy notariusza – zapłacić trzeba też za wypisy aktu notarialnego. To egzemplarze (poświadczone kopie) umowy. Najczęściej potrzebne są trzy lub cztery wypisy – po jednym dla stron umowy deweloperskiej (kupującego i firmy deweloperskiej), sądu wieczystoksięgowego i banku. Ile kosztuje przygotowanie wypisu aktu notarialnego? Maksymalnie 6 zł za każdą rozpoczętą stronę – tak wynika z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Można zatem przyjąć, że sporządzenie jednego wypisu umowy wraz z załącznikami to koszt 100-200 zł.

Podatek VAT – następny koszt umowy deweloperskiej

Do taksy notarialnej oraz opłaty za wypisy aktu notarialnego notariusze doliczają podatek od towarów i usług, czyli VAT. Wysokość tego podatku wynosi 23% i jest to kolejny – obok wynagrodzenia notariusza i wypisów – koszt umowy deweloperskiej.

Opłata sądowa – ostatni koszt umowy deweloperskiej

Cena umowy deweloperskiej uwzględnia także opłatę sądową, którą trzeba zapłacić za wpis roszczenia nabywcy do księgi wieczystej nieruchomości. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata jest stała – wynosi 200 zł. Oznacza to, że opłata jest niezależna od ceny nieruchomości. Pobierze ją notariusz, który jednocześnie skieruje odpowiedni wniosek do właściwego sądu wieczystoksięgowego.

Ile kosztuje podpisanie umowy deweloperskiej u notariusza?

Rodzaj opłat cząstkowych składających się na koszt przygotowania umowy deweloperskiej pozwala oszacować potencjalny wydatek. Ile kosztuje podpisanie umowy deweloperskiej u notariusza? Warto to sprawdzić na przykładzie.

Przykład: Pani Anna chce kupić mieszkanie – umowa deweloperska dotyczy mieszkania o wartości 800 000 zł. Ile będzie kosztowało podpisanie umowy deweloperskiej? Wyliczenia są następujące:

 • taksa notarialna – 3970 zł (1010 zł + 2960 zł – czyli 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł);
 • wypisy aktu notarialnego – 240 zł (przy założeniu, że wypisy są 4, a każdy ma 10 stron);
 • podatek VAT od taksy notarialnej za zawarcie umowy deweloperskiej – 913,10 zł;
 • podatek VAT od taksy notarialnej za 4 wypisy aktu notarialnego – 55,20 zł;
 • opłata sądowa za wpis roszczenia nabywcy do księgi wieczystej – 200 zł.

Podpisanie umowy deweloperskiej koszt łączny – 5378,30 zł. 

Co ważne, cena za przygotowanie umowy deweloperskiej nie obciąża jedynie kupującego.

Uwaga – powyższe wyliczenie stanowi jedynie przykład. Wysokość opłat notarialnych w konkretnej sprawie jest uzależniona przede wszystkim od ceny nieruchomości oraz liczby stron i wypisów aktu notarialnego.

Kto ponosi koszty umowy deweloperskiej?

Jak wynika z przykładu, u notariusza można zostawić nawet kilka tysięcy złotych. Ponieważ podpisanie aktu notarialnego często poprzedza jeszcze analiza umowy deweloperskiej, to każdego kupującego może ucieszyć wiadomość, że koszt sporządzenia umowy deweloperskiej obciąża w równych częściach dewelopera i nabywcę – płacą oni po połowie. Formalnie jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby to firma deweloperska przejęła na siebie większość kosztów (np. 75%). W drugą stronę jest to jednak zabronione.

Zdarza się, że nabywca po pewnym czasie wraca do kancelarii notarialnej, aby otrzymać dodatkowe wypisy aktu notarialnego. Za wypisy wydane w późniejszym terminie (nie podczas sporządzania umowy deweloperskiej) będzie on musiał zapłacić z własnej kieszeni – w tym przypadku podział nie będzie obowiązywał.

Podział kosztów pomiędzy dewelopera i nabywcę nie obowiązuje też w przypadku umowy przenoszącej własność (tzw. umowy przyrzeczonej), zawieranej po wybudowaniu i odbiorze nieruchomości. W tej umowie zapewne całość kosztów deweloper będzie chciał przerzucić na nabywcę – ani przepisy ustawy deweloperskiej, ani żadnego innego aktu prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.

Jaki jest koszt rozwiązania umowy deweloperskiej?

Dokładne sprawdzenie firmy deweloperskiej czy analiza umowy kupna-sprzedaży mają na celu ograniczenie ryzyka. Niestety, niekiedy sytuacje losowe powodują, że nabywca nieruchomości rozważa rezygnację z umowy deweloperskiej. Wówczas też pojawia się pytanie, ile kosztuje rozwiązanie umowy deweloperskiej. Jak brzmi odpowiedź?

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym umożliwia kupującemu nieruchomość odstąpienie od umowy deweloperskiej. Jest to możliwe w określonych przypadkach – m.in. gdy:

 • umowa deweloperska nie zawiera wszystkich wymaganych elementów;
 • informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami przedstawionymi w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach;
 • firma deweloperska nie dostarczyła prospektu informacyjnego wraz z załącznikami.

Jeżeli nabywca nieruchomości powoła się na przesłankę z art. 43 ust. 1 ustawy, to odstąpienie od umowy deweloperskiej nie będzie się dla niego wiązało z żadnym wydatkiem. Co jednak w sytuacji, gdy kupujący po prostu się rozmyślił? Rozwiązanie umowy deweloperskiej będzie wymagało porozumienia się z firmą deweloperską i może to oznaczać spory koszt – deweloper może zażądać za to zapłaty. Alternatywą może być cesja umowy deweloperskiej.

Aby doszło do cesji umowy deweloperskiej, zgodę na nią musi wyrazić deweloper. Może to jednak zrobić już w umowie deweloperskiej – wystarczy zadbać o to, aby pojawił się w niej odpowiedni zapis. Takie rozwiązanie jest korzystne, bo pozwala zaoszczędzić sporo czasu, który w innym przypadku trzeba byłoby przeznaczyć na uzyskanie od dewelopera zgody na cesję.

Zobacz również.

Konkretnie i na temat.

Rynek deweloperski rozrasta się na wielu polach – inwestycyjnym, firmowym, konsumenckim. Za zmianami rynkowymi idą również zmiany legislacyjne, które każdy potencjalny nabywca nieruchomości powinien śledzić.

Zapraszam do mojego bloga, gdzie opiszę wszystkie te zmiany konkretnie i na temat.

Zobacz wszystkie

notariusz sporządza pismo o depozyt notarialny

08.04.2024

Co to jest depozyt notarialny, ile kosztuje i przed czym chroni?

Depozytem notarialnym są zainteresowane zazwyczaj osoby, które planują sprzedać nieruchomość. Czy warto porozmawiać z nabywcą właśnie o depozycie notarialnym? Dlaczego może on być korzystnym rozwiązaniem...
wierzyciel, który składa wniosek o hipotekę przymusową

25.03.2024

Hipoteka przymusowa – co to jest i co warto o niej wiedzieć?

Zdarza się, że dłużnik unika uregulowania długu. Jeżeli do tego wyprzedaje posiadany majątek, wierzyciel może słusznie obawiać się, że nie odzyska pieniędzy. Jednym z rozwiązań...
mężczyzna, który przygotowuje wypis z księgi wieczystej

11.03.2024

Wypis z księgi wieczystej – jak go uzyskać i jaki jest jego koszt?

Sprzedaż, zakup czy ubezpieczenie nieruchomości – to tylko kilka przykładowych sytuacji, gdy potrzebny jest wypis z księgi wieczystej. Jak uzyskać wypis z księgi wieczystej? Ile...
Pełne zaufanie.
Profesjonalna współpraca.
1800
przeanalizowanych umów deweloperskich i przedwstępnych
15 lat
doświadczenia w dbaniu o bezpieczeństwo prawne przy zakupie i sprzedaży nieruchomości
ponad 1.2 mld zł
wartość wszystkich transakcji dokonanych przez klientów
Masz pytania?
Proszę o kontakt.

Napisz do mnie
Odpowiem niezwłocznie.