Na czym polega odbiór nieruchomości i jakie ma on znaczenie?

Na etapie finalizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, a jeszcze przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na nabywcę stałym elementem umowy deweloperskiej jest odbiór nieruchomości. Na czym on polega i jakie ma znaczenie?

Odbiór lokalu albo domu jednorodzinnego polega na zaprezentowaniu przez dewelopera nabywcy ukończonej nieruchomości, aby ten ostatni stwierdził czy została ona wykonana zgodnie z umową. Owa prezentacja wiąże się z wizytacją nieruchomości przez obie strony umowy. Stwierdzenie wykonania nieruchomości w stanie zgodnym z umową potwierdza zasadność zapłaty dokonanej przez nabywcę i otwiera drogę do zawarcia umowy przenoszącej własność.

Termin odbioru nieruchomości określany jest zazwyczaj przez dewelopera, który powiadamia nabywcę w sposób określony w umowie deweloperskiej (np. listem poleconym) z określonym w umowie wyprzedzeniem. Odbiór nieruchomości może zostać dokonany po zakończeniu budowy budynku (uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego, przy jednoczesnym braku sprzeciwu ze strony właściwego organu). Jednocześnie dokonanie odbioru warunkuje zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości na nabywcę.

Po wizytacji i dokonaniu odbioru deweloper i nabywca powinni spisać protokół potwierdzający albo brak zastrzeżeń co do stanu nieruchomości ze strony nabywcy albo ewentualne wady wraz z ich szczegółowym opisem. Dokument ten będzie później stanowił podstawę dochodzenia roszczeń o naprawienie albo obniżenie ceny pomiędzy nabywcą a deweloperem.

Warto podkreślić, że brak wskazania w protokole wad nieruchomości (np. z uwagi na ich niewykrycie w trakcie odbioru) nie przekreśla nabywcy możliwości dochodzenia roszczeń w związku z ich istnieniem.


Kupujesz mieszkanie? Sprawdzimy Twoją umowę

 

Należy zaznaczyć, że dwukrotny brak stawiennictwa nabywcy na wyznaczony przez dewelopera termin odbioru nieruchomości uprawnia go do odstąpienia od umowy deweloperskiej (art. 29 ust. 5 u.o.p.n., chyba że nabywca nie stawia się na odbiór ze względu na przypadek siły wyższej.

Potencjalnie zagrażającym interesom nabywcy może być fakt, iż wedle przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz zgodnie z treścią wielu umów deweloperskich nabywca mieszkania w budynku wielolokalowym dokonuje jedynie odbioru samego lokalu, a nie nieruchomości będących częściami wspólnymi (np. klatki schodowe, garaże, infrastruktura, tereny zielone), mimo iż nabywając mieszkanie staje się ich współwłaścicielem.

Kwestie dotyczące odbioru nieruchomości częściowo reguluje art. 27 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Zobacz również.

Konkretnie i na temat.

Rynek deweloperski rozrasta się na wielu polach – inwestycyjnym, firmowym, konsumenckim. Za zmianami rynkowymi idą również zmiany legislacyjne, które każdy potencjalny nabywca nieruchomości powinien śledzić.

Zapraszam do mojego bloga, gdzie opiszę wszystkie te zmiany konkretnie i na temat.

Zobacz wszystkie

29.03.2023

Jak znaleźć numer księgi wieczystej po adresie?

Księga wieczysta to po prostu szczegółowa dokumentacja nieruchomości, która zawiera wszystkie najważniejsze informacje na jej temat. Nic zatem dziwnego, że każdy nabywca nowego domu bądź...
Mężczyzna wypełniający wniosek o zmianę nazwiska w księdze wieczystej

20.03.2023

Jak zmienić nazwisko w księdze wieczystej?

Dbanie o to, aby księgi wieczyste zawierały tylko aktualne dane, leży w interesie właściciela nieruchomości, a zaniedbanie może wiązać się z dodatkowymi opłatami i znacznymi...

03.06.2022

Kiedy ubezpieczyć mieszkanie od dewelopera

Zakup mieszkania od dewelopera na wczesnym etapie inwestycji to duży wybór i korzystna cena, ale również ryzyko. Jeżeli chcesz zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa, rozważ ubezpieczenie...
Pełne zaufanie.
Profesjonalna współpraca.
1800
przeanalizowanych umów deweloperskich i przedwstępnych
15 lat
doświadczenia w dbaniu o bezpieczeństwo prawne przy zakupie i sprzedaży nieruchomości
ponad 1.2 mld zł
wartość wszystkich transakcji dokonanych przez klientów
Masz pytania?
Proszę o kontakt.

Napisz do mnie
Odpowiem niezwłocznie.