Na czym polega odbiór nieruchomości i jakie ma on znaczenie?

Na etapie finalizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, a jeszcze przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na nabywcę stałym elementem umowy deweloperskiej jest odbiór nieruchomości. Na czym on polega i jakie ma znaczenie?

Odbiór nieruchomości od dewelopera

Odbiór lokalu albo domu jednorodzinnego polega na zaprezentowaniu przez dewelopera nabywcy ukończonej nieruchomości, aby ten ostatni stwierdził czy została ona wykonana zgodnie z umową. Owa prezentacja wiąże się z wizytacją nieruchomości przez obie strony umowy. Stwierdzenie wykonania nieruchomości w stanie zgodnym z umową potwierdza zasadność zapłaty dokonanej przez nabywcę i otwiera drogę do zawarcia umowy przenoszącej własność.

Kiedy możemy spodziewać się odbioru mieszkania

Termin odbioru nieruchomości określany jest zazwyczaj przez dewelopera, który powiadamia nabywcę w sposób określony w umowie deweloperskiej (np. listem poleconym) z określonym w umowie wyprzedzeniem. Odbiór nieruchomości może zostać dokonany po zakończeniu budowy budynku (uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego, przy jednoczesnym braku sprzeciwu ze strony właściwego organu). Jednocześnie dokonanie odbioru warunkuje zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości na nabywcę.

Odbiór mieszkania – wymagane dokumenty

Po wizytacji i dokonaniu odbioru deweloper i nabywca powinni spisać protokół potwierdzający albo brak zastrzeżeń co do stanu nieruchomości ze strony nabywcy albo ewentualne wady wraz z ich szczegółowym opisem. Dokument ten będzie później stanowił podstawę dochodzenia roszczeń o naprawienie albo obniżenie ceny pomiędzy nabywcą a deweloperem.

Warto podkreślić, że brak wskazania w protokole wad nieruchomości (np. z uwagi na ich niewykrycie w trakcie odbioru) nie przekreśla nabywcy możliwości dochodzenia roszczeń w związku z ich istnieniem.


Kupujesz mieszkanie? Sprawdzimy Twoją umowę
 

Należy zaznaczyć, że dwukrotny brak stawiennictwa nabywcy na wyznaczony przez dewelopera termin odbioru nieruchomości uprawnia go do odstąpienia od umowy deweloperskiej (art. 29 ust. 5 u.o.p.n., chyba że nabywca nie stawia się na odbiór ze względu na przypadek siły wyższej.

Potencjalnie zagrażającym interesom nabywcy może być fakt, iż wedle przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz zgodnie z treścią wielu umów deweloperskich nabywca mieszkania w budynku wielolokalowym dokonuje jedynie odbioru samego lokalu, a nie nieruchomości będących częściami wspólnymi (np. klatki schodowe, garaże, infrastruktura, tereny zielone), mimo iż nabywając mieszkanie staje się ich współwłaścicielem.

Kwestie dotyczące odbioru nieruchomości częściowo reguluje art. 27 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Zobacz również.

Konkretnie i na temat.

Rynek deweloperski rozrasta się na wielu polach – inwestycyjnym, firmowym, konsumenckim. Za zmianami rynkowymi idą również zmiany legislacyjne, które każdy potencjalny nabywca nieruchomości powinien śledzić.

Zapraszam do mojego bloga, gdzie opiszę wszystkie te zmiany konkretnie i na temat.

Zobacz wszystkie

notariusz sporządza pismo o depozyt notarialny

08.04.2024

Co to jest depozyt notarialny, ile kosztuje i przed czym chroni?

Depozytem notarialnym są zainteresowane zazwyczaj osoby, które planują sprzedać nieruchomość. Czy warto porozmawiać z nabywcą właśnie o depozycie notarialnym? Dlaczego może on być korzystnym rozwiązaniem...
wierzyciel, który składa wniosek o hipotekę przymusową

25.03.2024

Hipoteka przymusowa – co to jest i co warto o niej wiedzieć?

Zdarza się, że dłużnik unika uregulowania długu. Jeżeli do tego wyprzedaje posiadany majątek, wierzyciel może słusznie obawiać się, że nie odzyska pieniędzy. Jednym z rozwiązań...
mężczyzna, który przygotowuje wypis z księgi wieczystej

11.03.2024

Wypis z księgi wieczystej – jak go uzyskać i jaki jest jego koszt?

Sprzedaż, zakup czy ubezpieczenie nieruchomości – to tylko kilka przykładowych sytuacji, gdy potrzebny jest wypis z księgi wieczystej. Jak uzyskać wypis z księgi wieczystej? Ile...
Pełne zaufanie.
Profesjonalna współpraca.
1800
przeanalizowanych umów deweloperskich i przedwstępnych
15 lat
doświadczenia w dbaniu o bezpieczeństwo prawne przy zakupie i sprzedaży nieruchomości
ponad 1.2 mld zł
wartość wszystkich transakcji dokonanych przez klientów
Masz pytania?
Proszę o kontakt.

Napisz do mnie
Odpowiem niezwłocznie.