Reklamacja do dewelopera – wzór pisma oraz wskazówki.

pisanie reklamacji do dewelopera

Usterka w nowym mieszkaniu? To nic dziwnego, firmom budującym osiedla również zdarza się popełniać błędy. W tej sytuacji prawo stoi po stronie kupującego – nabywca może skorzystać z rękojmi lub gwarancji. Wiąże się to jednak ze złożeniem reklamacji. Jak napisać reklamację do dewelopera? Wzór takiego pisma oraz porady na temat tego, jak napisać je samodzielnie znajdziesz w poniższym artykule.

Reklamacja do dewelopera – elementy mieszkania podlegające gwarancji

Analizy umów deweloperskich chronią przed niekorzystnymi zapisami w umowie podpisywanej z deweloperem, ale nie przed usterkami. Właśnie dlatego warto jeszcze przed zakupem mieszkania sprawdzić, na jakich zasadach deweloper udziela gwarancji. To dodatkowe – obok rękojmi – zabezpieczenie nabywcy.

Ponieważ gwarancja jest dobrowolna, to deweloper określa jej zasady oraz precyzuje wszelkie wady możliwe do usunięcia. Inaczej mówiąc, może się okazać, że powołując się na warunki gwarancji, deweloper odmówi usunięcia stwierdzonej usterki. Z drugiej strony może pojawić się także sytuacja, gdy firma deweloperska przenosi na swojego klienta gwarancje otrzymane od producentów – przykładem może być gwarancja na drzwi.

Czego może dotyczyć reklamacja do dewelopera? Oto kilka przykładów:

 • Reklamacja okien u dewelopera – z czasem może pojawić się problem z otwieraniem i zamykaniem okien. Inną wadą, która może uprawniać do złożenia reklamacji, jest rozszczelnienie się pakietu szybowego.
 • Reklamacja akustyki u dewelopera – zdarza się, że dopiero po zamieszkaniu w zakupionym lokalu nabywca orientuje się, że doskonale słyszy każdą rozmowę sąsiadów i każdy odgłos zza ściany. Może to wskazywać na niewłaściwą grubość przegród. Jeżeli dopuszczalny poziom natężenia dźwięku jest przekroczony (40 dB w dzień, 30 dB w nocy), to reklamacja akustyki u dewelopera będzie uzasadniona.
 • Reklamacja ogrzewania podłogowego u dewelopera – przecieki na złączkach czy uszkodzenia spowodowane zbyt wysoką temperaturą podłogi – to dwie z wielu wad, które mogą uniemożliwić eksploatację zamontowanej instalacji.
 • Reklamacja ogrodzenia u dewelopera – reklamacja do dewelopera może dotyczyć również nieprawidłowego wykonania ogrodzenia. Przykładem usterki, którą może obejmować gwarancja, jest niedomykająca się furtka czy brama.
 • Reklamacja dachówki u dewelopera – jeżeli dachówki ceramiczne popękają po krótkim czasie lub zimą, gdy są mrozy, reklamacja do dewelopera również może być zasadna, ponieważ producenci dachówek gwarantują ich mrozoodporność.

Jak napisać reklamację do dewelopera?

Aby przygotować reklamację do dewelopera, można skorzystać z dostępnych online wzorów. Nie jest to jednak jedyna możliwość – wzór z powodzeniem można zastąpić samodzielnie przygotowanym pismem reklamacyjnym. Jak napisać reklamację do dewelopera? Kluczowe jest uwzględnienie wszystkich informacji, które będą istotne z perspektywy dewelopera.

Reklamacja do dewelopera – informacje, jakie powinna zawierać:

 • dane osobowe właściciela mieszkania – wraz z adresem i danymi kontaktowymi (warto podać numer telefonu, ponieważ może to ułatwić kontakt);
 • dane dewelopera, do którego kierowana jest reklamacja;
 • data zakupu mieszkania – aby deweloper mógł ustalić, czy klient może skorzystać z gwarancji;
 • adres mieszkania, w którym została stwierdzona usterka lub wada;
 • dokładny opis usterki lub wady;
 • żądanie – może być to np. usunięcie usterki bądź obniżenie ceny lokalu.

W praktyce najwięcej problemów może sprawiać dokładne opisanie zauważonej usterki lub wady. Można jednak napisać, krótki, ogólny opis, ale wówczas do pisma należy dołączyć dokumentację fotograficzną. Jeżeli reklamacja dotyczy np. okien, zdjęcia mogą przedstawiać szczeliny występujące po ich zamknięciu.

Czy można uniknąć składania reklamacji do dewelopera? Warto na początku dowiedzieć się, jak odebrać mieszkanie od dewelopera, na co zwrócić uwagę albo zlecić to zadanie specjaliście – inżynierowi, który zna się na sztuce budowlanej.

Ile czasu ma deweloper na rozpatrzenie reklamacji?

Problemy z oknami, drzwiami, wilgocią, pleśnią czy ogrzewaniem podłogowym mogą utrudniać korzystanie z zakupionego mieszkania. To sprawia, że właściciele często zastanawiają się, jak szybko firma deweloperska rozpocznie swoje działania związane z reklamacją. Ile czasu ma deweloper na rozpatrzenie reklamacji? Wątpliwości rozwiewa Kodeks cywilny.

Firma deweloperska powinna usunąć zgłoszoną usterkę lub wadę w terminie określonym w oświadczeniu gwarancyjnym, które przekazała klientowi. Zdarza się jednak, że w treści takiego pisma brakuje konkretnego terminu. Co należy wówczas zrobić? Z pomocą po raz kolejny przychodzi Kodeks cywilny, zgodnie z którym w tej sytuacji gwarant powinien wykonać obowiązki niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia usterki.

rozpatrywanie reklamacji do dewelopera na laptopie

Co zrobić, gdy deweloper nie chce uznać reklamacji?

Zdarza się, że reklamacja do dewelopera została wysłana, minął miesiąc, a deweloper nie reaguje. W takiej sytuacji warto ponownie skontaktować się z firmą deweloperską – możliwe jest, że pismo po prostu nie zostało przekazane osobie obsługującej takie zgłoszenia. Gdy jednak to nie pomoże, warto skonsultować się z Rzecznikiem Praw Konsumenta, zwłaszcza że udziela on porad bezpłatnie.

Jeżeli deweloper nie chce usunąć usterki, bo upłynął okres gwarancji, warto rozważyć skorzystanie z rękojmi. W przypadku rękojmi obowiązują dłuższe terminy, ale również inne zasady, z którymi warto się zapoznać.

Zobacz również.

Konkretnie i na temat.

Rynek deweloperski rozrasta się na wielu polach – inwestycyjnym, firmowym, konsumenckim. Za zmianami rynkowymi idą również zmiany legislacyjne, które każdy potencjalny nabywca nieruchomości powinien śledzić.

Zapraszam do mojego bloga, gdzie opiszę wszystkie te zmiany konkretnie i na temat.

Zobacz wszystkie

notariusz sporządza pismo o depozyt notarialny

08.04.2024

Co to jest depozyt notarialny, ile kosztuje i przed czym chroni?

Depozytem notarialnym są zainteresowane zazwyczaj osoby, które planują sprzedać nieruchomość. Czy warto porozmawiać z nabywcą właśnie o depozycie notarialnym? Dlaczego może on być korzystnym rozwiązaniem...
wierzyciel, który składa wniosek o hipotekę przymusową

25.03.2024

Hipoteka przymusowa – co to jest i co warto o niej wiedzieć?

Zdarza się, że dłużnik unika uregulowania długu. Jeżeli do tego wyprzedaje posiadany majątek, wierzyciel może słusznie obawiać się, że nie odzyska pieniędzy. Jednym z rozwiązań...
mężczyzna, który przygotowuje wypis z księgi wieczystej

11.03.2024

Wypis z księgi wieczystej – jak go uzyskać i jaki jest jego koszt?

Sprzedaż, zakup czy ubezpieczenie nieruchomości – to tylko kilka przykładowych sytuacji, gdy potrzebny jest wypis z księgi wieczystej. Jak uzyskać wypis z księgi wieczystej? Ile...
Pełne zaufanie.
Profesjonalna współpraca.
1800
przeanalizowanych umów deweloperskich i przedwstępnych
15 lat
doświadczenia w dbaniu o bezpieczeństwo prawne przy zakupie i sprzedaży nieruchomości
ponad 1.2 mld zł
wartość wszystkich transakcji dokonanych przez klientów
Masz pytania?
Proszę o kontakt.

Napisz do mnie
Odpowiem niezwłocznie.