Co to jest prospekt informacyjny?.

Powrót
13.05.2013 | Artykuły
Share Button
Co to jest prospekt informacyjny?

Prospekt informacyjny jest nowym instrumentem ochrony praw konsumentów (nabywców) wprowadzonym w przepisach ustawy deweloperskiej. Deweloper, który chce zawierać umowy z nabywcami przed wybudowaniem inwestycji, musi przedstawić im podstawowe informacje o sobie, inwestycji oraz lokalu albo domu będącym przedmiotem oferty właśnie w postaci prospektu informacyjnego. Jaka jest jego rola w transakcji sprzedaży nieruchomości?

Kompendium wiedzy dla nabywcy i oferta w pigłuce

Prospekt informacyjny to tabelka z rubryczkami, które zawierają informacje mające pomóc potencjalnemu klientowi w zadecydowaniu czy zawrzeć umowę z deweloperem. O trafną decyzję tym trudniej, że mieszkanie czy dom jeszcze przecież nie istnieje. Trwa dopiero budowa albo dopiero się zaczyna. Prospekt prezentuje podstawowe informacje "w pigułce", w sposób przystępny dla przeciętnej osoby. Zawarte w nim informacje mają ustawowo określony zakres, tzn. każdy prospekt musi opisywać te same aspekty dotyczące dewelopera, nieruchomości i realizowanego przez niego przedsięwzięcia. W ten sposób deweloperzy nie mogą pominąć pewnych, być może niewygodnych dla nich kwestii, ani nadmiernie podkreślać innych.

Zawartość prospektu

Prospekt dzieli się na część ogólną i indywidualną. Część ogólna powinna być taka sama dla całego przedsięwzięcia. Prezentuje dane dotyczące dewelopera i jego dotychczasowych inwestycji, informacje dotyczące nieruchomości, na której prowadzona będzie budowa i informacje o budynku. W części indywidualnej znajdują się informacje o konkretnym lokalu albo domu, którym jest zainteresowany dany nabywca. Prospekt w części indywidualnej może się różnić w zależności od lokalu/domu albo nabywcy, któremu jest prezentowany. Inne będą parametry i cechy poszczególnych mieszkań w ramach jednego przedsięwzięcia, podobnie jak mogą się pomiędzy sobą różnić ich ceny. Do prospektu deweloper załącza rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego oraz wzór umowy deweloperskiej.

Zobacz: wzór prospektu informacyjnego

Prospekt zatem prezentuje nabywcy ofertę dewelopera, choć nie ma tak naprawdę mocy wiążącej. Nie zobowiązuje ani dewelopera ani nabywcy do zawarcia umowy deweloperskiej na przedstawionych w nim warunkach.

 
Prospekt a umowa deweloperska

Informacje zawarte w prospekcie stają się później podstawą umowy deweloperskiej, o ile nabywca zdecyduje się na jej zawarcie. Tutaj doręczony wcześniej prospekt informacyjny i treść umowy deweloperskiej powinny być ze sobą zgodne, a jeżeli są jakieś rozbieżności - powinny zostać w treści umowy wyraźnie podkreślone tak, aby zwrócić uwagę nabywcy. Następnie prospekt informacyjny stanowi załącznik do umowy deweloperskiej.

Deweloper ma obowiązek sporządzić prospekt informacyjny przed przystąpieniem do oferowania nabywcom mieszkań czy domów w ramach danej inwestycji (przed tzw. rozpoczęciem sprzedaży). Informacje zawarte w prospekcie muszą być pełne oraz prawdziwe pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 33 ustawy deweloperskiej). Podając w prospekcie nieprawdziwe informacje deweloper ryzykuje również, że nabywca będzie mógł odstąpić od zawartej na tej podstawie umowy (ale, uwaga, jedynie w terminie 30 dni od zawarcia umowy deweloperskiej - art. 29 ustawy deweloperskiej) albo zażądać odszkodowania za wprowadzenie w błąd, jeżeli w wskutek tego doznał uszczerbku majątkowego. Prawdziwość informacji zawartych w prospekcie ocenia się na dzień zawarcia umowy deweloperskiej z danym nabywcą.

W przypadku, gdy potencjalny klient jest zainteresowany danym lokalem albo domem, na jego żądanie deweloper ma obowiązek przekazać mu kopię prospektu informacyjnego (zobacz również tutaj). Prospekt doręczany jest w wersji elektronicznej albo na papierze (więcej w tym artykule).

Napisz
Przemysław Łobodziński
Przemysław Łobodziński
18:21 02 Aug 18
Pan Bartłomiej rozjaśnił mi wszystkie niejasności w umowie deweloperskiej i zwrócił uwagę na zapisy o których w ogóle nie pomyślałem, że mogłyby być dla mnie niekorzystne. Polecam.
Marcin Miśków
Marcin Miśków
14:41 29 Jul 18
Bardzo sprawny kontakt, kilkakrotna pomoc telefoniczna celem wyjaśnienia wątpliwości, terminowość wykonania usługi, bardzo duża wiedza.
Michal Lipowski
Michal Lipowski
09:06 04 Jul 18
Polecam usługi Pana Bartłomieja, wszsytko dokładnie i na spokojnie wytłuamczył na spotkaniu, oraz doradzał także mailowo. Odpowiadał zawsze bardzo szybko i rzetelnie
Sławomir Kołodziej
Sławomir Kołodziej
19:21 04 Jun 18
Gorąco polecam! Dzięki fachowej i wnikliwej analizie oraz prostemu objaśnieniu elementów umowy udało nam się uniknąć wielu niekorzystnych wpisów w umowie oraz mieliśmy większą świadomość tego co podpisujemy.
Małgorzata Swat
Małgorzata Swat
18:22 09 May 18
Polecam usługi Pana dr Glinieckiego. Terminowo wykonał szczegółową analizę umowy deweloperskiej. Wskazał konkretne postanowienia, które są niebezpieczne lub niekorzystne. Wszystko opisane językiem zrozumiałym, jasne i czytelne. W analizie zawarte są również gotowe propozycje zmian niekorzystnych zapisów w umowie deweloperskiej oraz zalecenia dla nabywcy. Dodatkowo Pan dr Gliniecki chętnie i w krótkim czasie wyczerpująco odpowiedział na dodatkowe pytania, które pojawiły się po rozmowie z deweloperem.
Jacek Zbudniewek
Jacek Zbudniewek
13:14 29 Apr 18
Raport z analizy umowy deweloperskiej był nader rzeczowy i zawierał bardzo przystępny opis newralgicznych punktów z propozycjami zmian. Uzyskałem także bardzo szybko cenne wyjaśnienia i wskazówki w odpowiedzi na dodatkowe pytania przesłane mailowo. Polecam!
Maciej Józefczyk
Maciej Józefczyk
17:18 15 Mar 18
Polecam usługi Pana dr Glinieckiego. Terminowo wykonał szczegółową analizę umowy deweloperskiej. Rozwiał moje wątpliwości dotyczące niektórych zapisów. Wskazał pocencjalnie niebezpieczne punkty, czy też punkty niezgodne z prawem. Był pomocny w czasie negocjacji umowy (kontakt e-mail, czas odpowiedzi do 24h). Dał nam pewną dawkę spokoju, że podpisana umowa nie będzie umową nie chroniącą naszych praw. Szczerze polecam usługi Pana Bartłomieja wszystkim osobom nabywającym nieruchomości.
Radosław Polański
Radosław Polański
10:45 16 Aug 17
Pan Bartłomiej Gliniecki zwrócił moją uwagę na potencjalne ryzyko podpisania umowy deweloperskiej oraz zaproponował konkretne rozwiązanie. Terminowo dostarczył analizę i odpowiedział na wszystkie pytania. Jestem bardzo zadowolony i polecam usługi.
Karol Krzywdzinski
Karol Krzywdzinski
13:46 11 Aug 17
Polecam korzystanie z usług dr. Glinieckiego. Udzielona opinia była kompletna i udzielona na deklarowany wcześniej czas (5 dni). Pan Gliniecki nie poprzestał na wskazaniu obszarów do dopracowania z deweloperem, ale zasugerował rozwiązania i był do dyspozycji przez cały czas prowadzenia negocjacji, odpowiadając w krótkim czasie na zadawane pytania. Przekazywał linki do stron w których można było otrzymać dodatkowe informacje.
Kamila Gemel
Kamila Gemel
20:10 24 Jul 17
Serdecznie polecam usługi p. dr Bartłomieja Glinieckiego. Bardzo sprawny i bezproblemowy kontakt, jasna i przejrzysta analiza a także gotowość do odpowiedzi na wszelkie pytania :)
Dariusz Zielonka
Dariusz Zielonka
20:44 23 Jul 17
Z całego serca polecam p. Bartłomieja. Korzystałem z jego usług podczas analizy umowy deweloperskiej - dokonał sprawnej i szybkiej weryfikacji umowy, wypunktował aspekty które były dla mnie (kupującego) niekorzystne i aktywnie uczestniczył w procesie negocjacji z deweloperem. Dzięki pomocy pana Bartłomieja czułem się bezpiecznie podpisując ten ważny dokument.
Michał J. Wojtas
Michał J. Wojtas
12:05 11 Jul 17
Z usług Kancelarii dr Glinieckiego korzystam już po raz trzeci przy okazji inwestycji mieszkaniowej. Za każdym razem doceniam bardzo merytoryczne podejście do analizy umowy deweloperskiej oraz duże zaangażowanie p. Bartłomieja w proces negocjacji korzystnych dla nas zapisów umowy. Polecam współpracę każdemu, kto mając naprzeciwko doświadczonego dewelopera chciałby uzyskać pełen komfort z podpisywanymi dokumentami.
Zobacz wszystkie opinie

Kancelaria Prawna dr Bartłomiej Gliniecki

tel. 780 140 555       b.gliniecki@umowadeweloperska.pl

ul. 3 Maja 73, 81-850 Sopot (spotkanie po wcześniejszym uzgodnieniu)

NIP: 586-209-87-32              numer rachunku: 57 1090 1102 0000 0001 0574 6828   (Santander Bank Polska S.A.)