Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Powrót
20.08.2018 | Artykuły
Share Button
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów, na których zbudowane są domy jednorodzinne lub budynki mieszkalne (także z lokalami użytkowymi), zostaje automatycznie przekształcone w prawo własności tych gruntów. W przypadku gruntów, które zostaną zabudowane budynkami mieszkalnymi w późniejszym terminie, przekształcenie użytkowania wieczystego nastąpi z dniem oddania budynku do użytkowania, a więc po zakończeniu jego budowy. Co zmieni się dla osób, które wcześniej podpisały umowę deweloperską, albo podpiszą ją niedługo?
 
Czym jest użytkowanie wieczyste?

Użytkowanie wieczyste jest dość osobliwym tytułem prawnym, na podstawie którego można korzystać z nieruchomości. Nie jest to pełna i klasyczna własność, ale prawo dające niemal prawie taki sam zakres uprawnień, jednak nie wieczyście (wbrew nazwie), a przez określony czas - z reguły kilkudziesięciu lat. Użytkownik wieczysty nie jest jednocześnie właścicielem nieruchomości - tym jest państwo (Skarb Państw) albo jednostka samorządu terytorialnego. Użytkownik wieczysty musi płacić corocznie właścicielowi opłatę za korzystnie z nieruchomości, której wysokość zależna jest od wartości gruntu. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że los użytkownika wieczystego jest podobny do najemcy, z tą jednak różnicą, że ma silniejszą gwarancję długotrwałej możliwości korzystania z nieruchomości. Do prawa polskiego użytkowanie wieczyste zostało wprowadzone w czasach PRL. Po roku 1989 r. wielokrotnie poddawano w wątpliwość sens dalszego istnienia takiego uprawnienia i postulowano uwłaszczenie użytkowników wieczystych.

Duże zmiany dotyczące użytkowania wieczystego wprowadziła ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wbrew obiegowym opiniom czy medialnym doniesieniom, nie likwiduje ona zupełnie użytkowania wieczystego, ponieważ dotyczy jedynie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe - a więc takich, na których posadowiony jest dom jednorodzinny (ewentualnie zabudowa bliźniacza lub szeregowa) lub budynek wielorodzinny. Poza zakresem ustawy pozostają np. grunty, na których istnieją wyłącznie budynki użytkowe, gospodarcze, przemysłowe itp. - dalej będą one przedmiotem użytkowania wieczystego.

Będziesz właścicielem...

Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów z istniejącymi budynkami mieszkalnymi w prawo własności następuje z mocy ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. Na podstawie zaświadczenia wydawanego np. przez starostę, wójta, burmistrza albo prezydenta miasta następuje wykreślenie prawa użytkowania wieczystego z księgi wieczystej i wpisanie w to miejsce prawa własności przysługującego dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu. Jeśli na gruncie wybudowany został budynek wielorodzinny z wieloma lokalami, a ich właściciele są współużytkownikami wieczystymi, stają się oni współwłaścicielami nieruchomości przekształconej z użytkowania wieczystego - w udziale proporcjonalnym do udziału w nieruchomości wspólnej. Przekształcenie użytkowania wieczystego następuje automatycznie, nie jest konieczne składanie jakiegokolwiek wniosku czy innego dokumentu. Nie jest wymagana także jakakolwiek aktywność ze strony dotychczasowych użytkowników wieczystych, aby doszło do przekształcenia.

Warto nadmienić, że także przed 2019 r. możliwe było przekształcanie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym w prawo własności, jednak odbywało się to na wniosek - a więc z inicjatywy - użytkownika wieczystego. Szczególne problematyczne przekształcenie było w przypadku budynków wielorodzinnych, ponieważ brak zgody wszystkich właścicieli lokali bardzo mocno komplikował całą procedurę.

...ale nadal będziesz płacić

Przekształcenie użytkowania wieczystego w pełną własność nie likwiduje największej wady takich nieruchomości - obowiązku ponoszenia dodatkowych opłat rocznych, które podwyższają koszt eksploatacji takiej nieruchomości. To pozostaje, nieznacznie zmieniają się jednak zasady uiszczania opłat.

Opłatę z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego ponosi każdoczesny właściciel nieruchomości. W przypadku jej sprzedaży przez dewelopera - będzie to nabywca, a w przypadku sprzedaży mieszkania - także jego nowy właściciel. Roszczenie o opłatę z tytułu przekształcenia wpisywane jest do działu III księgi wieczystej. Dlatego np. przy zakupie nieruchomości na rynku wtórnym będzie można się łatwo zorientować, czy lokal położony jest w budynku wybudowanym na gruncie będącym kiedyś w użytkowaniu wieczystym, co nakładać będzie na nowego właściciela obowiązek ponoszenia dodatkowych opłat.

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Wnosi się ją przez okres 20 lat od dnia przekształcenia. Opłatę uiszcza się na rzecz dotychczasowego właściciela - będącego właścicielem nieruchomości przed przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność - a więc na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego (najczęściej gminy, np. miasta stołecznego Warszawy). W żadnym wypadku opłaty nie uiszcza się na rzecz podmiotu prywatnego (np. dewelopera czy wcześniejszego właściciela nieruchomości).

Jeśli opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego zostanie uiszczona w całości za cały pozostały okres jej uiszczania, można liczyć na rabat. Wynosi on 60%, jeśli opłata zostanie uiszczona w tym samym roku, w którym doszło do przekształcenia, 50% - za zapłatę w drugim roku, 40% - za zapłatę w trzecim roku, 30% - za zapłatę w czwartym roku, 20% - za zapłatę w piątym roku i 10% - za zapłatę w szóstym roku po przekształceniu gruntu. Bonifikata jest udzielana w tym wymiarze w odniesieniu do gruntów będących wcześniej własnością Skarbu Państwa. W przypadku gruntów samorządowych wysokość ewentualnych bonifikat określają same jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość opłaty rocznej może się zmieniać, gdyż może ona podlegać waloryzacji dokonywanej nie częściej niż raz na 3 lata.

Jak to się prezentuje na przykładzie i ile można zaoszczędzić uiszczając opłatę jednorazową, pokazałem w tym artykule.
Co jeśli podpisałeś umowę deweloperską przed 2019 rokiem?

Nic. Nie ma potrzeby zmiany treści (aneksowania) umowy deweloperskiej. Zamiast współużytkownikiem wieczystym gruntu pod budynkiem wielorodzinnym będziesz jego współwłaścicielem. Nadal pozostanie jednak obowiązek wnoszenia rocznych opłat przekształceniowych - tak jak wcześniej istniał obowiązek ponoszenia rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Napisz
Wojciech Nagrodzki
Wojciech Nagrodzki
07:40 18 May 19
Jestem bardzo zadowolony z usług Pana Bartłomieja. Prostym i zrozumiałym językiem wyjaśnił mi ryzyka z zapisów umowy deweloperskiej. Cześć z tych zapisów udało się zmienić i zminimalizować ryzyko po mojej stronie. Było to warte wielokrotnie więcej niż opłata za usługę. Nie było też opłat za dodatkowe pytania które powstały w trakcie negocjacji z deweloperem. Rzadko spotyka się ludzi tak profesjonalnych. Polecam z całego serca.
likwidacja majątkowa
likwidacja majątkowa
12:30 30 Apr 19
Bardzo fachowa i uprzejma obsługa, pełna analiza dokumentacji, jasny i prosty przekaz informacji. Gorąco polecam!
Aleksandra Wąsiel
Aleksandra Wąsiel
18:29 22 Mar 19
Fajna opcja dla tych, którzy nie maja czasu na spotkania w kancelarii, dla tych którzy wolą na spokojnie sobie poczytać, dla tych którzy szukają szybkich rzetelnych odpowiedzi. Opinia napisana prostym zrozumiałym językiem, dobry kontakt w sprawie pytań do umowy. Polecam
Anna Łukasik
Anna Łukasik
11:24 14 Mar 19
Bardzo dobry kontakt z klientem, analiza przejrzysta i wykonana ekspresowo. Jestem bardzo zadowolona, dziękuję!
Tomasz Kubera
Tomasz Kubera
10:39 11 Mar 19
Serdecznie Polecam usług Pana Bartłomieja. Analizę umowy otrzymałem zgodnie z zadeklarowanym terminem. Pan Bartłomiej dostrzegł w umowie zagrożenia na które sam bym nie wpadł i zaproponował zapisy które będą lepiej chronić moje interesy.
Kamil Jamrozik
Kamil Jamrozik
17:17 17 Feb 19
Otrzymałem wyczerpującą i napisaną zrozumiałym językiem analizę umowy deweloperskiej. Rekomendacje Pana Bartłomieja okazały się trafione i umożliwiły skuteczne negocjacje z kancelarią oraz polepszenie treści umowy na naszą korzyść. Analiza wykonana została w trybie ekspresowym, a szczególnie ciekawa okazała się 10-stopniowa skala porównawcza z innymi umowami. Dało nam to też poczucie bezpieczeństwa podpisując jedną z ważniejszych umów naszego życia, dlatego serdecznie polecam taką usługę.
Ju B
Ju B
13:45 12 Feb 19
Bardzo szybko, fachowo i przejrzyście wykonana analiza umowy. Dzięki niej miałem możliwość wynegocjowania u dewelopera korzystniejszych zapisów w umowie, które wyeliminowały konkretne ryzyka. Miła komunikacja i profesjonalny wynik pracy. Jestem bardzo zadowolony i będę Pana dalej polecać.
Przemysław Łobodziński
Przemysław Łobodziński
18:21 02 Aug 18
Pan Bartłomiej rozjaśnił mi wszystkie niejasności w umowie deweloperskiej i zwrócił uwagę na zapisy o których w ogóle nie pomyślałem, że mogłyby być dla mnie niekorzystne. Polecam.
Marcin Miśków
Marcin Miśków
14:41 29 Jul 18
Bardzo sprawny kontakt, kilkakrotna pomoc telefoniczna celem wyjaśnienia wątpliwości, terminowość wykonania usługi, bardzo duża wiedza.
Michal Lipowski
Michal Lipowski
09:06 04 Jul 18
Polecam usługi Pana Bartłomieja, wszsytko dokładnie i na spokojnie wytłuamczył na spotkaniu, oraz doradzał także mailowo. Odpowiadał zawsze bardzo szybko i rzetelnie
Sławomir Kołodziej
Sławomir Kołodziej
19:21 04 Jun 18
Gorąco polecam! Dzięki fachowej i wnikliwej analizie oraz prostemu objaśnieniu elementów umowy udało nam się uniknąć wielu niekorzystnych wpisów w umowie oraz mieliśmy większą świadomość tego co podpisujemy.
Małgorzata Swat
Małgorzata Swat
18:22 09 May 18
Polecam usługi Pana dr Glinieckiego. Terminowo wykonał szczegółową analizę umowy deweloperskiej. Wskazał konkretne postanowienia, które są niebezpieczne lub niekorzystne. Wszystko opisane językiem zrozumiałym, jasne i czytelne. W analizie zawarte są również gotowe propozycje zmian niekorzystnych zapisów w umowie deweloperskiej oraz zalecenia dla nabywcy. Dodatkowo Pan dr Gliniecki chętnie i w krótkim czasie wyczerpująco odpowiedział na dodatkowe pytania, które pojawiły się po rozmowie z deweloperem.
Jacek Zbudniewek
Jacek Zbudniewek
13:14 29 Apr 18
Raport z analizy umowy deweloperskiej był nader rzeczowy i zawierał bardzo przystępny opis newralgicznych punktów z propozycjami zmian. Uzyskałem także bardzo szybko cenne wyjaśnienia i wskazówki w odpowiedzi na dodatkowe pytania przesłane mailowo. Polecam!
Maciej Józefczyk
Maciej Józefczyk
17:18 15 Mar 18
Polecam usługi Pana dr Glinieckiego. Terminowo wykonał szczegółową analizę umowy deweloperskiej. Rozwiał moje wątpliwości dotyczące niektórych zapisów. Wskazał pocencjalnie niebezpieczne punkty, czy też punkty niezgodne z prawem. Był pomocny w czasie negocjacji umowy (kontakt e-mail, czas odpowiedzi do 24h). Dał nam pewną dawkę spokoju, że podpisana umowa nie będzie umową nie chroniącą naszych praw. Szczerze polecam usługi Pana Bartłomieja wszystkim osobom nabywającym nieruchomości.
Radosław Polański
Radosław Polański
10:45 16 Aug 17
Pan Bartłomiej Gliniecki zwrócił moją uwagę na potencjalne ryzyko podpisania umowy deweloperskiej oraz zaproponował konkretne rozwiązanie. Terminowo dostarczył analizę i odpowiedział na wszystkie pytania. Jestem bardzo zadowolony i polecam usługi.
Karol Krzywdzinski
Karol Krzywdzinski
13:46 11 Aug 17
Polecam korzystanie z usług dr. Glinieckiego. Udzielona opinia była kompletna i udzielona na deklarowany wcześniej czas (5 dni). Pan Gliniecki nie poprzestał na wskazaniu obszarów do dopracowania z deweloperem, ale zasugerował rozwiązania i był do dyspozycji przez cały czas prowadzenia negocjacji, odpowiadając w krótkim czasie na zadawane pytania. Przekazywał linki do stron w których można było otrzymać dodatkowe informacje.
Kamila Gemel
Kamila Gemel
20:10 24 Jul 17
Serdecznie polecam usługi p. dr Bartłomieja Glinieckiego. Bardzo sprawny i bezproblemowy kontakt, jasna i przejrzysta analiza a także gotowość do odpowiedzi na wszelkie pytania :)
Dariusz Zielonka
Dariusz Zielonka
20:44 23 Jul 17
Z całego serca polecam p. Bartłomieja. Korzystałem z jego usług podczas analizy umowy deweloperskiej - dokonał sprawnej i szybkiej weryfikacji umowy, wypunktował aspekty które były dla mnie (kupującego) niekorzystne i aktywnie uczestniczył w procesie negocjacji z deweloperem. Dzięki pomocy pana Bartłomieja czułem się bezpiecznie podpisując ten ważny dokument.
Michał J. Wojtas
Michał J. Wojtas
12:05 11 Jul 17
Z usług Kancelarii dr Glinieckiego korzystam już po raz trzeci przy okazji inwestycji mieszkaniowej. Za każdym razem doceniam bardzo merytoryczne podejście do analizy umowy deweloperskiej oraz duże zaangażowanie p. Bartłomieja w proces negocjacji korzystnych dla nas zapisów umowy. Polecam współpracę każdemu, kto mając naprzeciwko doświadczonego dewelopera chciałby uzyskać pełen komfort z podpisywanymi dokumentami.
Zobacz wszystkie opinie

Kancelaria Prawna dr Bartłomiej Gliniecki

tel. 780 140 555       b.gliniecki@umowadeweloperska.pl

ul. 3 Maja 73, 81-850 Sopot (spotkanie po wcześniejszym uzgodnieniu)

NIP: 586-209-87-32              numer rachunku: 57 1090 1102 0000 0001 0574 6828   (Santander Bank Polska S.A.)