Powraca temat nowelizacji ustawy deweloperskiej.

Po roku od przedstawienia przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wstępnych założeń dotyczących nowelizacji przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (ustawy deweloperskiej) oraz po zawieszeniu prac w tym zakresie w związku z upływem kadencji parlamentu, projekt nowelizacji ustawy deweloperskiej został ponownie wpisany do kalendarza prac Rady Ministrów. Oznacza to kontynuację prac nad zmianami w tej ustawie przez obecny rząd i parlament.

Na chwilę obecną można powiedzieć, że prace nad nowelizacją zostały wznowione w punkcie, w którym znajdowały się przed kilkoma miesiącami. Nic zasadniczego pod tym względem się nie zmieniło. Nadal obowiązują sformułowane przed rokiem kierunkowe założenia do nowelizacji, a sam projekt zmian konkretnych przepisów ustawy deweloperskiej nie został opublikowany. Jednak wobec wznowienia prac nad nowelizacją przez Radę Ministrów istnieje szansa, że nastąpi to jeszcze w tym roku.

Przypomnę, że założenia nowelizacji obejmują wprowadzenie kilku zmian, w większości stanowiących doprecyzowanie przepisów ustawy deweloperskiej i reakcję na jej pierwotne niedoskonałości, które ujawniły się w ciągu ponad 3 lat stosowania. Najważniejsze propozycje nowelizacyjne obejmują likwidację możliwości korzystania przez deweloperów z otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych – co wzbudziło znaczny opór środowiska deweloperskiego wobec dużej popularności tego typu zabezpieczenia – ponadto nowelizacja ma rozszerzać zakres stosowania umowy deweloperskiej i ustawy deweloperskiej także na wybudowane już lokale i domy (gdzie obecnie stosuje się klasyczną umowę przedwstępną), a także mają zostać wprowadzone przepisy regulujące zawieranie umów rezerwacyjnych, w szczególności ograniczające wysokość pobieranej przez dewelopera kaucji i gwarantującej nabywcom, pod pewnymi warunkami, jej odzyskanie mimo wycofania się z zakupu nieruchomości. Zmiany mają też nie ominąć zasad przekazywania nabywcom i treści prospektów informacyjnych, ale nie będą raczej miały radykalnego charakteru.

Zobacz opis założeń nowelizacyjnych

Zobacz również.

Konkretnie i na temat.

Rynek deweloperski rozrasta się na wielu polach – inwestycyjnym, firmowym, konsumenckim. Za zmianami rynkowymi idą również zmiany legislacyjne, które każdy potencjalny nabywca nieruchomości powinien śledzić.

Zapraszam do mojego bloga, gdzie opiszę wszystkie te zmiany konkretnie i na temat.

Zobacz wszystkie

03.06.2022

Kiedy ubezpieczyć mieszkanie od dewelopera

Zakup mieszkania od dewelopera na wczesnym etapie inwestycji to duży wybór i korzystna cena, ale również ryzyko. Jeżeli chcesz zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa, rozważ ubezpieczenie...

03.06.2022

O co pytać przy kupnie mieszkania od dewelopera?

Planujesz kupić mieszkanie od firmy deweloperskiej i w najbliższym czasie spotkasz się z jej przedstawicielem? Przygotuj pytania do dewelopera. Zastanawiasz się, o co pytać dewelopera...

01.02.2022

Jak odebrać mieszkanie od dewelopera?

Znasz już termin odbioru mieszkania? Teraz pozostaje przygotować się na ten dzień. Radość – często poprzedzona długimi miesiącami oczekiwania na zakończenie inwestycji – nie powinna...
Pełne zaufanie.
Profesjonalna współpraca.
1800
przeanalizowanych umów deweloperskich i przedwstępnych
15 lat
doświadczenia w dbaniu o bezpieczeństwo prawne przy zakupie i sprzedaży nieruchomości
ponad 1.2 mld zł
wartość wszystkich transakcji dokonanych przez klientów
Masz pytania?
Proszę o kontakt.

Napisz do mnie
Odpowiem niezwłocznie.