Powraca temat nowelizacji ustawy deweloperskiej.

Po roku od przedstawienia przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wstępnych założeń dotyczących nowelizacji przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (ustawy deweloperskiej) oraz po zawieszeniu prac w tym zakresie w związku z upływem kadencji parlamentu, projekt nowelizacji ustawy deweloperskiej został ponownie wpisany do kalendarza prac Rady Ministrów. Oznacza to kontynuację prac nad zmianami w tej ustawie przez obecny rząd i parlament.

Na chwilę obecną można powiedzieć, że prace nad nowelizacją zostały wznowione w punkcie, w którym znajdowały się przed kilkoma miesiącami. Nic zasadniczego pod tym względem się nie zmieniło. Nadal obowiązują sformułowane przed rokiem kierunkowe założenia do nowelizacji, a sam projekt zmian konkretnych przepisów ustawy deweloperskiej nie został opublikowany. Jednak wobec wznowienia prac nad nowelizacją przez Radę Ministrów istnieje szansa, że nastąpi to jeszcze w tym roku.

Przypomnę, że założenia nowelizacji obejmują wprowadzenie kilku zmian, w większości stanowiących doprecyzowanie przepisów ustawy deweloperskiej i reakcję na jej pierwotne niedoskonałości, które ujawniły się w ciągu ponad 3 lat stosowania. Najważniejsze propozycje nowelizacyjne obejmują likwidację możliwości korzystania przez deweloperów z otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych – co wzbudziło znaczny opór środowiska deweloperskiego wobec dużej popularności tego typu zabezpieczenia – ponadto nowelizacja ma rozszerzać zakres stosowania umowy deweloperskiej i ustawy deweloperskiej także na wybudowane już lokale i domy (gdzie obecnie stosuje się klasyczną umowę przedwstępną), a także mają zostać wprowadzone przepisy regulujące zawieranie umów rezerwacyjnych, w szczególności ograniczające wysokość pobieranej przez dewelopera kaucji i gwarantującej nabywcom, pod pewnymi warunkami, jej odzyskanie mimo wycofania się z zakupu nieruchomości. Zmiany mają też nie ominąć zasad przekazywania nabywcom i treści prospektów informacyjnych, ale nie będą raczej miały radykalnego charakteru.

Zobacz opis założeń nowelizacyjnych

Zobacz również.

Konkretnie i na temat.

Rynek deweloperski rozrasta się na wielu polach – inwestycyjnym, firmowym, konsumenckim. Za zmianami rynkowymi idą również zmiany legislacyjne, które każdy potencjalny nabywca nieruchomości powinien śledzić.

Zapraszam do mojego bloga, gdzie opiszę wszystkie te zmiany konkretnie i na temat.

Zobacz wszystkie

29.03.2023

Jak znaleźć numer księgi wieczystej po adresie?

Księga wieczysta to po prostu szczegółowa dokumentacja nieruchomości, która zawiera wszystkie najważniejsze informacje na jej temat. Nic zatem dziwnego, że każdy nabywca nowego domu bądź...
Mężczyzna wypełniający wniosek o zmianę nazwiska w księdze wieczystej

20.03.2023

Jak zmienić nazwisko w księdze wieczystej?

Dbanie o to, aby księgi wieczyste zawierały tylko aktualne dane, leży w interesie właściciela nieruchomości, a zaniedbanie może wiązać się z dodatkowymi opłatami i znacznymi...

03.06.2022

Kiedy ubezpieczyć mieszkanie od dewelopera

Zakup mieszkania od dewelopera na wczesnym etapie inwestycji to duży wybór i korzystna cena, ale również ryzyko. Jeżeli chcesz zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa, rozważ ubezpieczenie...
Pełne zaufanie.
Profesjonalna współpraca.
1800
przeanalizowanych umów deweloperskich i przedwstępnych
15 lat
doświadczenia w dbaniu o bezpieczeństwo prawne przy zakupie i sprzedaży nieruchomości
ponad 1.2 mld zł
wartość wszystkich transakcji dokonanych przez klientów
Masz pytania?
Proszę o kontakt.

Napisz do mnie
Odpowiem niezwłocznie.